Jste zde

Česko-anglický fyzikální slovník

Sestavila Komise pro terminologii ve fyzice.

Autoři, kteří ještě nedávno některé části upravili jsou uvedeni půltučnou kurzívou na konci seznamu autorů, kteří se postupně podíleli (jsou přeskrtnuti). Pokud to v poslední době nikdo neupravoval a zůstala dřívější verze, jsou autoři uvedeni obyčejnou kurzívou. I tak tam nejsou nejčerstvější termíny a heslář by mohl byt otevřen k úpravám podobně jako je tomu u wikipedie.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz