Jste zde

Odborné komise a skupiny

Odborné komise JČMF

Komise pro terminologii ve fyzice


předseda: Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
MFF UK, Katedra chemické fyziky a optiky
tel. +420 95155 1272
jan.valenta@mff.cuni.cz

členové: Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc., Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky


předseda: RNDr. Aleš Trojánek, Ph.D.
Gymnázium, Sokolovská 27, 59401 Velké Meziříčí
tel. +420 566 522 839
trojanek@gvm.cz

členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs CSc., RNDr. Dag Hrubý, Prof. RNDr. František Kuřina CSc., RNDr. Hana Lišková, Prof. RNDr. Jan Novotný CSc., Doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc., PhDr. Alena Šarounová, CSc.

Komise pro talentované žáky


předseda: RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Katedra fyziky PřF UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3
tel. +420 493 331 535
jan.kriz@uhk.cz

členové: Doc. RNDr. Josef Molnár CSc., Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Bc. Michal Rolínek, Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc., Doc. RNDr. Jaromír Šimša CSc., Mgr. Jan Šlégr, Doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc., Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., RNDr. Stanislav Zelenda, RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Komise pro propagaci matematiky a fyziky


předseda: Prof. Ing. Martin Libra, CSc.
Katedra fyziky TF ČZU, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
tel. +420 224 383 284
libra@tf.czu.cz

členové: Ing. Karel Katovský, Ph.D., Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.

Komise pro historii matematiky a fyziky


předsedkyně: Helena Durnová, PhD.
Ústav matematiky FEKT VUT, Technická 8, 616 00 Brno
tel. +420 541 143 223
helena.durnova@mail.muni.cz

členové: Doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc., Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc. RNDr. Karel Lepka, PhD., Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. , Doc. RNDr. Alena Šolcová, PhD.

Terminologická komise pro školskou matematiku


předseda: Doc. RNDr. Josef Molnár, CSc.
Katedra algebry a geometrie PřF UP, Tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
tel. +420 585 634 641
josef.molnar@upol.cz

členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., RNDr. Dag Hrubý, Prof. RNDr. Luboš Pick CSc., DSc., Prof. RNDr. Aleš Pultr DrSc. a RNDr. Eva Zelendová

Český národní komitét pro matematiku

předseda: Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
https://www.ckm.zcu.cz/

členové: Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc., Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc., Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., Prof. RNDr. Jan Picek, CSc., Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc. Dsc., Prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., Prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.

Český národní komitét pro čistou a užitou fyziku

předseda: Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.

členové: RNDr. Alice Valkárová, DrSc., Prof. Rikard von Unge, Ph.D., Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., RNDr. Miloš Jirsa, DSc., RNDr. Petr Lukáš, CSc., Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., Doc. Dr. Mgr. Kamil Postava, Doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.

Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských a Komise pro fyziku na vysokých školách technických a zemědělských, a na lékařských fakultách byly rozpuštěny na 2. schůzi výboru JČMF dne 29. listopadu 2014.

Odborné skupiny sekcí

Česká společnost pro geometrii a grafiku (ČMS)


předseda: Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
tel. +420 377 632 619,
lavicka@kma.zcu.cz

Odborná skupina kryptologie (ČMS)


předseda: RNDr. Jaroslav Hrubý, CSc.
hruby.jar@centrum.cz

Odborná skupina organizace výzkumu (ČFS)


předseda: Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
osov@kam.mff.cuni.cz

EU-MATHS-IN - Česká síť pro průmyslovou matematiku (ČMS)

předseda: Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc.
Katedra numerické matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
strakos@karlin.mff.cuni.cz

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz