Jste zde

Cena Martina Černohorského za významný přínos fyzikálnímu vzdělávání

Cena Martina Černohorského za významný přínos fyzikálnímu vzdělávání -

- od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 probíhá nominace pro 1. ročník


S osobností profesora Martina Černohorského se můžete stručně seznámit v jeho medailonku.

Soutěž každoročně vyhlašuje a ceny uděluje Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF).

Statut Ceny Martina Černohorského byl schválen 3. 5. 2022.

Výbor jmenovaný předsednictvem JČMF vyhlašuje nový ročník soutěže a stará se o organizační záležitosti s tím související.

O udělení Ceny Martina Černohorského se mohou ucházet ti, jimž se podařilo dosáhnout významný přínos v oblasti fyzikálního vzdělávání v posledních dvou letech. Laureátem/kou se může stát fyzická osoba nebo kolektiv za společné dílo.

Ročně mohou být uděleny maximálně tři ceny:

1.cena (30 000 Kč ), 2.cena (20 000 Kč) a 3.cena (10 000 Kč).

O jejich udělení rozhodne nezávislá porota složená z předních fyziků z akademických pracovišť a škol v České republice.

Na nominované osoby nejsou stanovena žádná další omezení, týkající se např. členství v JČMF nebo státní příslušnosti. Nominace pro kolektiv jsou povoleny pro stejný projekt nebo pro společnou práci, která byla dokončena v posledních dvou letech.

Kandidáti na cenu mohou být navrženi jinými osobami nebo mohou svou nominaci podat sami za sebe.

Letošní uzávěrka pro nominace je 31. 12. 2022.

Výzva k podávání návrhů je oznámena na centrálních stránkách JČMF a na dalších spřízněných webech, v bulletinech a časopisech. Vyzvěte k nominování zájemce, o kterých se domníváte, že by mohli být vhodnými kandidáty.

Níže naleznete nominační formulář, který bude otevřen od 1. 7. do 31. 12. 2022!
Návrhy musí obsahovat celé jméno, obor působnosti nominovaného a zdůvodnění nominace na základě jeho zásluh za poslední dva roky.

Nominace musí být podána online prostřednictvím elektronického formuláře (od 1. 7. 2022) :

NOMINAČNÍ FORMULÁŘ
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz