Tyto stránky slouží členům Jednoty českých matematiků a fyziků a dalším příznivcům matematiky a fyziky jako zdroj zpráv o dění v Jednotě českých matematiků a fyziků a o souvisejících aktivitách.
  

Aktivity

Statut

Akce, Soutěže, PublikacePoslání, Program, Stanovy
  

Členství

Kontakty

Proč, Jak, Příspěvky, PřihláškaSídlo, Výbor, Sekce, Pobočky, Komise

Krátká videa se zajímavostmi z matematiky, fyziky a informatiky

Chcete se v krátkém čase dozvědět pestré zajímavosti z matematiky, fyziky či informatiky? Pak by vás mohla zaujmout krátká videa, která natáčí studenti a zaměstnanci Jaderky (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze). Namátkou uveďme alespoň pár témat: Trisekce úhlu pomocí origami, Věta o pizze (koláčku), Jak malovat vejce, O historii počítačů, Hexaflexagon, Pravý úhel je tupý nebo Jak násobit bez násobilky.
Videa najdete na video.fjfi.cvut.cz

Veletrh nápadů učitelů fyziky 19

se uskuteční ve dnech 29.8. - 31.8.2014 na Gymnáziu v Chebu.
Bližší informace na adrese http://vnuf.cz/2014/cz/

Putování po stopách Aloise Martina Davida - výjezdní konference

Cesta po stopách astronoma Aloise Martina Davida, čtvrtého ředitele hvězdárny v Klementinu,
v okolí premonstrátského kláštera v Teplé na Karlovarsku bude pokračovat v podvečer přednáškami
a astronomickým pozorováním.
Všichni zájemci jsou vítáni, je zajištěna lokální doprava a ubytování.
Z toho důvodu počet účastníků je omezen, registrace do 18. července 2014 a další informace na adrese:
alena.solcova@fit.cvut.cz.

Místo konání: 
Teplá, Nežichov na Karlovarsku
Datum konání: 
16. Srpen 2014 - 11:00 - 17. Srpen 2014 - 11:00
Forma akce: 
konference

Vyhlášení soutěže o Cenu prof. Babušky pro rok 2014

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků uděluje od roku 1994 každoročně Cenu Prof. Babušky v oboru počítačových věd, tj. v oboru počítačová mechanika, počítačová analýza a numerická matematika. Cena byla zřízena z podnětu vynikajícího matematika a inženýra českého původu Prof. Ing. Dr. Ivo Babušky, DrSc., jehož současným působištěm je University of Texas, Austin, USA. Soutěž je určena pro podporu vědního oboru počítačových věd a jejím cílem je podnítit zájem studentů a mladých vědeckých pracovníků o uvedené obory.

Akademické fórum LIII: Z Akademických fór 2008–2014

Seminář pořádaný Odbornou skupinou České fyzikální společnosti JČMF Organizace výzkumu.

Místo konání: 
Brno, Šumavská 4, sál Klubu Univerzity obrany
Datum konání: 
2. Červenec 2014 - 17:00 - 19:00
Forma akce: 
seminář

Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A)

Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje).

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc
Datum konání: 
26. Září 2014 - 13:30
Webové stránky akce: 

http://www.kag.upol.cz/mo/

Forma akce: 
seminář

Běh s Klokanem

Propagace přírodních věd formou sportovních aktivit. Akce je pořádána ve spolupráci s PřF UP a Centrem grafických papírů v Olomouci. Zahrnuje přespolní běh, skákání v pytlích, skládání hlavolamů apod. Hudební doprovod zajišťuje Kapela 3+1.

Poloha na Mapy.cz

Místo konání: 
Olomouc - Hejčín, Restaurace u Travise
Datum konání: 
27. Září 2014 - 8:00
Forma akce: 
sportovní a zábané aktivity

MAKOS

22. ročník mezinárodní podzimní školy péče o talenty v rámci projektu EFS Matematika pro všechny.

Kontakt: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. (jaroslav.svrcek@upol.cz)

Místo konání: 
Dolní Morava
Datum konání: 
1. Říjen 2014 - 4. Říjen 2014

Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A, B, C)

Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje).

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc
Datum konání: 
17. Říjen 2014 - 13:30
Webové stránky akce: 

http://www.kag.upol.cz/mo/

Forma akce: 
seminář

Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie A)

Seminář pro zájemce o řešení úloh Fyzikální olympiády.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc
Datum konání: 
7. Listopad 2014 - 13:30 - 16:00
Webové stránky akce: 

http://fo.upol.cz

Forma akce: 
seminář

Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A, B, C)

Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje).

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc
Datum konání: 
14. Listopad 2014 - 13:30
Webové stránky akce: 

http://www.kag.upol.cz/mo/

Forma akce: 
seminář

Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A, B, C)

Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje).

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc
Datum konání: 
5. Prosinec 2014 - 13:30
Webové stránky akce: 

http://www.kag.upol.cz/mo/

Forma akce: 
seminář

Oblastní kolo soutěže First Lego League

Jedno ze dvou finále ČR (Praha a Olomouc) týmové soutěže žáků ZŠ a nižších gymnázií s roboty Lego.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc
Datum konání: 
13. Prosinec 2014 - 8:00
Forma akce: 
konference

Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie A)

Seminář pro zájemce o řešení úloh Fyzikální olympiády.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc
Datum konání: 
12. Prosinec 2014 - 13:30 - 16:00
Webové stránky akce: 

http://fo.upol.cz

Forma akce: 
seminář

Jeden den s fyzikou

Fyzikální dílna pro školy (třídy a semináře) zahrnující práci s jednoduchými pomůckami a netradiční školní pokusy. Z důvodů omezené kapacity laboratoří je nutné se předem domluvit!

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc
Datum konání: 
17. Prosinec 2014
Webové stránky akce: 

http://exfyz.upol.cz/didaktika

Forma akce: 
seminář

Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A, B, C)

Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje).

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc
Datum konání: 
9. Leden 2015 - 13:30
Webové stránky akce: 

http://www.kag.upol.cz/mo/

Forma akce: 
seminář

Olomoucký fyzikální kaleidoskop

"Den otevřených dveří" na fyzikálních pracovištích PřF UP zahrnující přednášky, experimenty, exkurze do laboratoří.

Místo konání: 
PřF UP 17. listopadu 1192/12, Olomouc
Datum konání: 
9. Leden 2015 - 9:00 - 13:00
Webové stránky akce: 

http://kaleidoskop.upol.cz

Forma akce: 
seminář

Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie B, C, D)

Seminář pro zájemce o řešení úloh Fyzikální olympiády.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc
Datum konání: 
20. Únor 2015 - 13:30 - 16:00
Webové stránky akce: 

http://fo.upol.cz

Forma akce: 
seminář

Matematický Duel

23. ročník mezinárodní matematické soutěže středoškoláků.

Místo konání: 
Gymnázium Jakuba Škody Přerov
Datum konání: 
11. Březen 2015 - 14. Březen 2015
Webové stránky akce: 

http://kag.upol.cz, http://www.gjs.cz

Forma akce: 
soutěž

Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie B, C, D)

Seminář pro zájemce o řešení úloh Fyzikální olympiády.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc
Datum konání: 
13. Březen 2015 - 13:30 - 16:00
Webové stránky akce: 

http://fo.upol.cz

Forma akce: 
seminář