These pages suit as a source of information about the Union of Czech Mathematicians and Physicists and about related activities for its members and other supporters of mathematics and physics.

   

Activities

Institution

Events (cz), Contests (cz), Publications (cz) Mission, Program (cz), Statutes (cz)
   

Membership

Structure

Why, How, Fees, Sign in (cz) Office, Executive committee (cz), Sections (cz), Branches (cz), Committees (cz)

Pages indicated by (cz) and news are in Czech language mostly.

Moderní matematické metody v inženýrství

24. mezinárodní seminář Moderní matematické metody v inženýrství (3mi) bude věnován matematickým metodám v inženýrství a problematice výuky matematiky na technických vysokých školách.

Místo konání: 
Horní Lomná (u Jablunkova)
Datum konání: 
1. June 2015 - 10:00 to 3. June 2015 - 14:00
Webové stránky akce: 

konference3mi.vsb.cz

Složka JČMF: 
Cílová skupina: 

MOFO 2015 - letní soustředění řešitelů MO a FO

Hlavní náplní soustředění jsou přednášky z matematiky a fyziky, rozšiřující běžně vyučované partie učiva na středních školách a také příprava na řešení úloh matematické a fyzikální olympiády.

Místo konání: 
Horní Lomná u Jablunkova
Datum konání: 
1. July 2015 - 10:00 to 7. July 2015 - 14:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 

Matematicko-fyzikální výlet

Zájemci o tradiční dvoudenní matematicko-fyzikální výlet se mohou přihlásit do pátku 10. 4. 2015 na adresu jarmila.dolezalova@vsb.cz.

Místo konání: 
Hotel Excelsior, Horní Lomná (u Jablunkova)
Datum konání: 
18. April 2015 - 10:00 to 19. April 2015 - 14:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 

Přednáška Marka Otiska "Matematika a číslo v raném středověku"

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
19. March 2015 - 17:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 

Ústřední kolo 64. ročníku Matematické olympiády

Vyvrcholení již 64. ročníku Matematické olympiády - soutěže pro talentované žáky - v kategoriích A a P.

Místo konání: 
Gymnázium Christiana Dopplera v Praze
Datum konání: 
22. March 2015 - 12:00 to 27. March 2015 - 12:00
Webové stránky akce: 

Tříkrálová konference

Již první lednové pondělí se v Praze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské uskutečnila tříkrálová konference, neboli neformální setkání mladých českých, slovenských a spřátelených fyziků a matematiků.

Cílová skupina: 

Kapitoly ze současné matematiky - 4

Přednáší RNDr. Pavel Krejčí, DrSc. na téma
Variační nerovnice. Kurzweilův integrál a finanční trhy.

Místo konání: 
Modrá posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
25. March 2015 - 17:00

Kapitoly ze současné matematiky - 3

Přednáší prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. na téma
Variační principy ve fyzice.

Místo konání: 
Modrá posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
18. March 2015 - 17:00
Webové stránky akce: 

Kapitoly ze současné matematiky - 2

Přednáší prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc. na téma
Rovnice a nerovnice 2

Místo konání: 
Modrá posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
11. March 2015 - 17:00

Kapitoly ze současné matematiky - 1

Přednáší prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc. na téma
Rovnice a nerovnice 1

Místo konání: 
Modrá posluchárna Matematický ústav, Žítná 25, Praha 1
Datum konání: 
4. March 2015 - 17:00

SEDMA - Měření času pomocí GPS

Přednáší Ing. Martin Kákona, Soběslav

Místo konání: 
Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
Datum konání: 
24. March 2015 - 17:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 

Procházka Prahou

Po stopách matematiků a astronomů od Národního muzea na Ovocný trh.
Pořádá skupina HEXA (Historie exaktních věd). Sraz u sochy sv Václava na Václavském náměstí.

Místo konání: 
Praha
Datum konání: 
10. March 2015 - 16:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 

MODAM - Moderní aplikace matematiky

Jedná se o akreditovaný seminář MODerní Aplikace Matematiky. Letošní téma „Matematika – užitečný zdroj potěšení“ má středoškolským učitelům matematiky nabídnout nové metody a trendy ve výuce související s rozvojem ICT a motivovat je k tomu, aby se nebáli oživit výuku popularizačními aplikacemi a ukázkami, kde všude se dá matematiky využít. Předpokládaná délka semináře je 7 hodin.

Pozvánka.

Místo konání: 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava–Poruba
Datum konání: 
10. April 2015 - 9:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 

Populární přednášky z matematiky

Přednáší Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. na téma "Pravděpodobnost je ..."

Po stručném úvodu (aneb “trocha teorie nikoho nezabije”) budou v přednášce prezentovány matematické úlohy, které jsou založeny na teorii pravděpodobnosti a mají zajímavé nebo nečekané řešení.

Místo konání: 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, nová FEI, učebna EA 553
Datum konání: 
10. March 2015 - 15:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 

SEDMA - Z historie řešení diofantických rovnic

Seminář pro historii matematiky, informatiky a astronomie

Z historie řešení diofantických rovnic:
Od Diofanta k Mihailescovi

Přednáší
doc. RNDr. Martin Klazar, Ph.D., MFF UK Praha

Místo konání: 
Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A)
Datum konání: 
3. March 2015 - 17:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 

Konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy)

Konference je určena především pro učitele všech typů škol a je zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Pořadatelé chtějí soustředit pozornost zejména na vzdělávání v oblastech, které jsou pro současnou společnost nezbytné a velmi žádané.

Místo konání: 
Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4, Brno
Datum konání: 
18. June 2015 - 12:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 

Letní škola matematiky a fyziky, Bedřichov 2015

Akce je zaměřena na popularizaci matematiky a fyziky mezi žáky po 5. třídě základní školy. Je organizována ve formě tábora s dopoledním odborným programen. Akce je vhodná pro nadané žáky.

Místo konání: 
Bedřichov, penzion Bílá Vrána
Datum konání: 
1. August 2015 - 17:00 to 8. August 2015 - 13:00
Cílová skupina: 

Populární přednášky z matematiky

Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.: "Pickův vzorec"

Populární přednášky z matematiky, které jsou určeny nejen řešitelům MO, ale všem zájemcům o matematiku.

Místo konání: 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, nová FEI, učebna EA 553
Datum konání: 
24. February 2015 - 15:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 

Občasný seminář z matematické analýzy

Ing. Tomáš Luber: "Exponenciály matic"

Místo konání: 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, nová FEI, učebna EC3
Datum konání: 
24. February 2015 - 12:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 

Jak udělat hvězdnou kariéru ve fyzice a matematice

Součástí Tříkrálové konference - setkání mladých matematiků a fyziků, která se konala 5. ledna 2015, byla také panelová diskuze na téma: Jak udělat hvězdnou kariéru ve fyzice a matematice. Debatujícími byli: Tomáš Jungwirth (FzÚ AV ČR), Jan Mlynář (ÚFP AV ČR), Jaroslav Nešetřil (IÚUKMFF UK), Karel Šafařík (CERN) a Lenka Háková (FJFI ČVUT). Pokud jste neměli možnost debaty se účastnit, nevadí. Její záznam můžete zhlédnout na www.youtube.com/user/videoFJFI

Pages

Subscribe to JČMF RSS