These pages suit as a source of information about the Union of Czech Mathematicians and Physicists and about related activities for its members and other supporters of mathematics and physics.

   

Activities

Institution

Events (cz), Contests (cz), Publications (cz) Mission, Program (cz), Statutes (cz)
   

Membership

Structure

Why, How, Fees, Sign in (cz) Office, Executive committee (cz), Sections (cz), Branches (cz), Committees (cz)

Pages indicated by (cz) and news are in Czech language mostly.

ČMS podpoří organizování akcí pro studenty a mladé kolegy

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegů v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

Pro získání příspěvku zašlete svůj návrh do 31. 3. 2015 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na predseda.cms@jcmf.cz. Forma návrhu není předepsána, ale měla by obsahovat:

Podweb: 
Cílová skupina: 

Kapitoly ze současné matematiky - pokračování

Přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost, zejména pro studenty a zaměstnance vysokých škol a AV ČR. Témata přednášek: Dynamické systémy a deterministický chaos, Experimentální a teoretické studium nelineárního mechanického systému - pružné kyvadlo (RNDr. Pavel Pokorný, Ph:D., VŠCHT v Praze), Nerovnosti a diferenciální rovnice (Prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc., MÚ AV ČR).

Místo konání: 
Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1, Velká posluchárna zadní budovy
Datum konání: 
1. April 2015 - 17:00
Webové stránky akce: 

Modré LED a revoluce osvětlovací techniky - historie elektroluminiscence od kuriozity k Nobelově ceně 2014 (prof. Jan Valenta, MFF UK)

Fyzikální oddělení pražské pobočky JČMF vás srdečně zve na tuto přednášku.

Místo konání: 
Posluchárna Václava Dolejška Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 5, 1. patro (F2).
Datum konání: 
25. March 2015 -
17:30 to 18:30

Mezinárodní matematická soutěž Vojtěcha Jarníka

25. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka - prestižní soutěž talentovaných matematiků z desítek světových univerzit. Své soutěžící registrovaly i významné univerzity například z Budapešti, Cambridge, Moskvy, Varšavy a Prahy.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta Ostravské uniuverzity v Ostravě
Datum konání: 
25. March 2015 - 12:00 to 28. March 2015 - 16:00
Webové stránky akce: 

vjimc.osu.cz

Složka JČMF: 

Občasný seminář z matematické analýzy

Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.: "Korovkinova věta"

Místo konání: 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, nová FEI, učebna EC3
Datum konání: 
24. March 2015 - 12:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 

Vzpomínkové odpoledne na profesora Miloše Zlámala k jeho nedožitým devadesátinám

Prof. RNDr. Jan Franců, CSc., Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Dne 14. ledna 2015 se v novobarokní aule Centra VUT v Brně konalo Vzpomínkové odpoledne k nedožitým 90. narozeninám profesora Miloše Zlámala. Akci, nad kterou převzal záštitu rektor VUT profesor Petr Štěpánek, uspořádal Ústav matematiky FSI VUT ve spolupráci s Českou matematickou společností a brněnskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků.

Cílová skupina: 

Populární přednášky z matematiky

Přednáší doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. na téma "Neukončeno (o nekonečnu)".

Místo konání: 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, nová FEI, učebna EA 553
Datum konání: 
24. March 2015 - 15:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 

Komentář k Nobelově ceně za fyziku v roce 2014

Srdečně vás zveme na přednášku
Prof. Ing. Eduarda Hulicia, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR
k poslední Nobelově ceně za fyziku, udělené v roce 2014 „Za vývoj účinných modrých světelných diod umožňujících vytvoření nového, jasného a
úsporného bílého světelného zdroje“.

Místo konání: 
TU Liberec, Husova ul., budova B, místnost B4, 2.patro
Datum konání: 
19. March 2015 - 12:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 

Od objevu radioaktivity k založení Fakulty technické a jaderné fyziky (prof. Ivo Kraus)

Srdecne Vas zveme na slavnostni fakultni kolokvium u prilezitosti 60 let od zalozeni FJFI,
ktere bude ve stredu 18.3. od 15.30 v B103.
Hostem bude Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c. (FJFI CVUT) a prednese prednasku
"Od objevu radioaktivity k založení Fakulty technické a jaderné fyziky"
Pul hodiny pred kolokviem se bude podavat caj a kava.

Místo konání: 
B103, Brehova 7, FJFI CVUT Praha
Datum konání: 
18. March 2015 - 15:30
Webové stránky akce: 

Lenka Ličmanová – Badatelsky orienovaná výuka v optice

Cyklus setkání členů oddělení didaktiky fyziky, studentů učitelství fyziky, učitelů fyziky ze ZŠ a SŠ i zájemců o fyziku z řad veřejnosti Pravidelná setkání v laboratoři fyziky, který pořádá katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s krajskou pobočkou JČMF. Občerstvení zajištěno.

Místo konání: 
PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, laboratoř 4.006a
Datum konání: 
5. May 2015 - 15:00
Složka JČMF: 

Prezentace výsledků doktorského studia Didaktika fyziky

Cyklus setkání členů oddělení didaktiky fyziky, studentů učitelství fyziky, učitelů fyziky ze ZŠ a SŠ i zájemců o fyziku z řad veřejnosti Pravidelná setkání v laboratoři fyziky, který pořádá katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s krajskou pobočkou JČMF. Občerstvení zajištěno.

Zdeněk Pucholt – Počítačové simulace ve výuce fyziky
Lucie Kolářová – Nanotechnologie ve výuce na střední škole
Eva Kovářová – Příprava on-line dotazníku pro návštěvníky planetária Pevnosti poznání

Místo konání: 
PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, laboratoř 4.006a
Datum konání: 
7. April 2015 - 15:00
Složka JČMF: 

Josef Polák – Didaktika matematiky a současná realita naší školy

Přednáška cyklu Semináře z didaktiky matematiky a elementární matematiky, který pořádá katedra algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s krajskou pobočkou JČMF.

Místo konání: 
PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, posluchárna 5.032
Datum konání: 
21. April 2015 - 14:00
Složka JČMF: 

Pavel Tlustý – O vybraných problémech počtu pravděpodobnosti

Přednáška cyklu Semináře z didaktiky matematiky a elementární matematiky, který pořádá katedra algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s krajskou pobočkou JČMF.

Místo konání: 
PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, posluchárna 5.032
Datum konání: 
7. April 2015 - 14:00
Složka JČMF: 

Stanislav Trávníček – Matematik v mimoškolní praxi

Přednáška cyklu Semináře z didaktiky matematiky a elementární matematiky, který pořádá katedra algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s krajskou pobočkou JČMF.

Místo konání: 
PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, posluchárna 5.032
Datum konání: 
31. March 2015 - 14:00
Složka JČMF: 

Den π na FIM

Již 3. ročník akce „Den π na FIM" pořádá ve čtvrtek 19. března 2014 od 14:00 do 16:30 Katedra informatiky a kvantitativních metod Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Středoškolákům z Hradce Králové a okolí, studentům fakulty i zájemcům z řad veřejnosti chtějí zdejší pedagogové ukázat matematiku nikoliv jako „strašáka“, ale jako samozřejmou součást lidské kultury s bohatou historií i zajímavou moderní „počítačovou“ podobou.

Místo konání: 
Katedra informatiky a kvantitativních metod Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
Datum konání: 
19. March 2015 -
14:00 to 16:30
Webové stránky akce: 
Cílová skupina: 

PROMYS Europe - prázdninový kurz matematiky pro středoškoláky

Program in Mathematics for Young Scientsts

Matematický institut Univerzity Oxford nabízí středoškolským zájemcům o matematiku starším 16 let prázdninový intenzivní kurz matematiky na Wadham College.

Informační leták: http://www.promys-europe.org/sites/promys-europe.org/files/assets/PROMYS...

Bližší informace: www.PROMYS-Europe.org

POZOR! Application Deadline: April 1, 2015

Cílová skupina: 

Akademické fórum LX: Institucionální akreditace I

Místo konání: 
Velká posluchárna v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25
Datum konání: 
12. March 2015 -
14:00 to 17:00

Moderní matematické metody v inženýrství

24. mezinárodní seminář Moderní matematické metody v inženýrství (3mi) bude věnován matematickým metodám v inženýrství a problematice výuky matematiky na technických vysokých školách.

Místo konání: 
Horní Lomná (u Jablunkova)
Datum konání: 
1. June 2015 - 10:00 to 3. June 2015 - 14:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 

MOFO 2015 - letní soustředění řešitelů MO a FO

Hlavní náplní soustředění jsou přednášky z matematiky a fyziky, rozšiřující běžně vyučované partie učiva na středních školách a také příprava na řešení úloh matematické a fyzikální olympiády.

Místo konání: 
Horní Lomná u Jablunkova
Datum konání: 
1. July 2015 - 10:00 to 7. July 2015 - 14:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 

Matematicko-fyzikální výlet

Zájemci o tradiční dvoudenní matematicko-fyzikální výlet se mohou přihlásit do pátku 10. 4. 2015 na adresu jarmila.dolezalova@vsb.cz.

Místo konání: 
Hotel Excelsior, Horní Lomná (u Jablunkova)
Datum konání: 
18. April 2015 - 10:00 to 19. April 2015 - 14:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 

Pages

Subscribe to JČMF RSS