Tyto stránky slouží členům Jednoty českých matematiků a fyziků a dalším příznivcům matematiky a fyziky jako zdroj zpráv o dění v Jednotě českých matematiků a fyziků a o souvisejících aktivitách.
  

Aktivity

Statut

Akce, Soutěže, PublikacePoslání, Program, Stanovy
  

Členství

Struktura

Proč, Jak, Příspěvky, PřihláškaSídlo, Výbor, Sekce, Pobočky, Komise

Vzpomínkové odpoledne na profesora Miloše Zlámala u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin

Prof. RNDr. Miloš Zlámal, DrSc.
Zakladatel matematické teorie metody konečných prvků
30. 12. 1924 – 22. 6. 1997
Leták ke stažení ZDE.

Místo konání: 
Aula Centra VUT v Brně
Datum konání: 
14. Leden 2015 - 13:00 - 19:00
Forma akce: 
seminář

ČMS podpoří organizování akcí pro studenty a mladé kolegy

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegů v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

93. matematické kolokvium KAM - Harald Helfgott (CNRS - Paris VI/VII): The ternary Goldbach conjecture

Abstract

The ternary Goldbach conjecture (1742) asserts that every odd number greater than 5 can be written as the sum of three prime numbers. Following the pioneering work of Hardy and Littlewood, Vinogradov proved (1937) that every odd number larger than a constant C satisfies the conjecture. In the years since then, there has been a succession of results reducing C, but only to levels much too high for a verification by computer up to C to be possible (C>10^1300). (Works by Ramare and Tao solved the corresponding problems for six and five prime numbers instead of three.) My recent work proves the conjecture. We will go over the main ideas of the proof.

Místo konání: 
MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, posluchárna S5, druhé patro
Datum konání: 
19. Prosinec 2014 - 14:00

Fyzika pro zítřek - výstava a přednáškový cyklus k 60 letům Fyzikálního ústavu AV ČR

V rámci oslav 60. výročí svého založení Fyzikální ústav AV ČR přichystal jednak výstavu ve foyer budovy Akademie věd na Národní třídě 3, Praha 1. Posterová výstava, která představí jak spletitou historii Fyzikálního ústavu, tak jeho současné vědecké sekce a náplň jejich činnosti, proběhne od 27. listopadu do 19. prosince 2014.

Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice

Setkání doktorandů je tradiční akce pořádaná katedrou fyziky, Univerzity Hradec Králové, jejímž hlavním cílem je vzájemné seznámení s aktuální činností doktorandů studujících v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice či v oborech podobných.

Pro každé Setkání doktorandů je stanoveno téma, jímž by se přihlášené příspěvky měly zabývat. Nadcházející setkání má název: Jak to učím já aneb zajímavé náměty do hodin fyziky.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody 301, Hradec Králové
Datum konání: 
29. Leden 2015 - 8:30 - 31. Leden 2015 - 15:00
Webové stránky akce: 

http://black-hole.cz/setkani/index.html

Forma akce: 
konference

Přednáška Libora Běhounka a Martina Štěpničky "Matematická fuzzy logika - motivace, teorie, aplikace"

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
18. Prosinec 2014 - 17:00
Forma akce: 
přednáška

Přednáška Karla Zimmermanna "Úvod do teorie her"

V přednášce bude podán přehled základních problémů a metod teorie her a jejích aplikací při studiu živého svĕta, sociálního chování, jakož i v každodenním životĕ. Je určena pro studenty i vĕdecké pracovníky přírodovĕdných oborů (teoretiky i experimentátory) i nĕkterých oborů humanitních.

Místo konání: 
Posluchárna B4 Univerzity Pardubice (v budově Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95)
Datum konání: 
9. Prosinec 2014 - 17:00
Forma akce: 
přednáška

SEDMA: Historie navigace

V rámci semináře pro historii matematiky, informatiky a astronomie SEDMA
přednáší
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR
na téma
HISTORIE NAVIGACE
Od starověku po dvacáté století

Místo konání: 
Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A)
Datum konání: 
13. Leden 2015 - 17:00 - 19:00
Forma akce: 
seminář

Setkání Pražské pobočky JČMF: Fyzika a hudba

Přednáší:
doc. Boris Tomášík, Ph. D., Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica/FJFI ČVUT v Praze,
FYZIKA a HUDBA

Místo konání: 
ATRIUM, FJFI Břehová 7, Praha 1
Datum konání: 
17. Prosinec 2014 - 15:30 - 19:00
Forma akce: 
konference

SEDMA: Novoroční dárek aneb o šestiúhelníkové vločce

RNDr. Jan Fábry, CSc., Fyzikální ústav AV ČR Praha
Průvodce Keplerovým spisem:
Novoroční dárek aneb o šestiúhelníkové vločce
(Strena seu De nive hexangula ...
O nejtěsnějším uspořádání koulí

Místo konání: 
Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A)
Datum konání: 
9. Prosinec 2014 - 17:00 - 19:00
Forma akce: 
seminář

Matematika a pražský orloj

Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR přednese další ze série přednášek, kterou pod názvem Matematika a ... pořádá Česká matematická společnost.

Abstrakt: Pražský orloj vznikl v době mistra Jana Husa kolem roku 1410. Jeho mechanicko-matematický model navrhl Jan Ondřejův, zvaný Šindel, který se zabýval matematikou a astronomií na pražské univerzitě. Genialitu tehdejších hodinářů budeme demonstrovat na konstrukci zařízení pro přesnou regulaci úderů zvonu a řadě dalších funkcí orloje, který vlastně představuje jeden z prvních analogových počítačů.

Místo konání: 
Refektář budovy Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 1, Malostranské nám. 25
Datum konání: 
10. Prosinec 2014 - 16:00 - 18:00

"Jak získat žáky pro fyziku?"

Místo konání: 
Vlachovice
Datum konání: 
14. Říjen 2015 - 0:05 - 17. Říjen 2015 - 0:05
Webové stránky akce: 

http://vlachovice.websnadno.cz/

Forma akce: 
konference

Veletrh nápadů učitelů fyziky 20

Místo konání: 
MFF UK Praha
Datum konání: 
28. Srpen 2015 - 30. Srpen 2015
Forma akce: 
konference

Celostátní soutěž diplomových, rigorózních a bakalářských prací z didaktiky fyziky

Místo konání: 
PřF UP Olomouc
Datum konání: 
17. Červen 2015
Forma akce: 
soutěž a přehlídka

Konference regionálních center projektu Elixír do škol

Místo konání: 
Hradec Králové
Datum konání: 
15. Květen 2015 - 17. Květen 2015
Forma akce: 
konference

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7

Místo konání: 
Kašperské hory
Datum konání: 
27. Duben 2015 - 29. Duben 2015
Forma akce: 
konference

7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky

Zaměření konference je tradičně v celé šíři odpovídající jejímu názvu. Bude se diskutovat mimo jiné nad těmito otázkami: role počítače ve vyučování matematiky, vliv počítače na obsah vyučování, role učitele při výuce podporované počítačem, vliv počítače na rozvoj matematické a finanční gramotnosti.

Místo konání: 
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Studentská ulice, Čtyři Dvory, České Budějovice
Datum konání: 
5. Listopad 2015 - 9:00 - 7. Listopad 2015 - 13:00
Forma akce: 
konference

Fyzika a hudba (doc. Boris Tomášik, UMB Banská Bystrica/FJFI ČVUT)

Pražská pobočka JČMF a FJFI ČVUT v Prahe Vas pozývajú na predvianočné výročné stretnutie.

Místo konání: 
ATRIUM, FJFI, Brehova 7
Datum konání: 
17. Prosinec 2014 - 15:30 - 19:00
Forma akce: 
seminar

Moravskoslezský matematický šampionát

Mezinárodní matematická soutěž pro nadané žáky 9. tříd základních škol a studenty 3. ročníků středních škol.

Místo konání: 
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p.o.
Datum konání: 
22. Říjen 2015 - 8:00 - 15:00
Webové stránky akce: 

www.sampionat.cz

Forma akce: 
soutěž

Vernisáž výstavy Světélkování aneb Luminiscence

Výstava seznamuje přístupnou formou s jevem luminiscence, tedy světélkováním kondenzovaných látek po vybuzení do excitovaného stavu. Jsou zde představeny všechny důležité druhy luminiscence, které dělíme podle způsobu vybuzení na foto-, elektro-, katodo-, radio-, rentgeno-, termo-, chemi-, bio-luminiscenci (a další). Za použití bohatého obrazového materiálu jsou především ilustrovány široké možnosti využití luminiscence ve vědě, lékařství i každodenním životě. Bez nadsázky lze říci, že luminiscence je všude kolem nás; nyní zejména díky světelným zdrojům založeným na svítivých diodách (LED).

Místo konání: 
MFF UK, posluchárna M2, Ke Karlovu 3, Praha 2
Datum konání: 
5. Prosinec 2014 - 17:00