Jste zde

Matematické oddělení pražské pobočky

ROZPRAVY NAD VZDĚLÁVÁNÍM V MATEMATICE, Setkání pořádá MO Pobočka v Praze

Matematické oddělení Pražské pobočky
pořádá
v úterý 10. dubna od 17:00 hodin se v místnosti 1455
ve 14. patře budovy A
Fakulty informačních technologií ČVUT, Thákurova 7, Praha 6

setkání na téma
ROZPRAVY NAD VZDĚLÁVÁNÍM V MATEMATICE ,
na které Vás srdečně zveme.
Po jeho skončení proběhnou volby Matematického oddělení JČMF PSP

Z Bolzanova rukopisného pojednání O logice
(podle překladu Františka Šíra v časopisu Krok, 1831, str. 553-578)

Místo konání: 
Setkání v místnosti 1455 ve 14. patře budovy A Fakulty informačních technologií ČVUT, Thákurova 7, Praha 6
Datum konání: 
10.04.2018 - 17:00

MATEMATIKA NA VYSOKýCH ŠKOLÁCH - FINAČNÍ MATEMATIKA

Matematika na vysokých školách
Herbertov, 11.- 13. září 2017

Místo konání: 
Herbertov u Vyššího Brodu
Datum konání: 
11.09.2017 - 08:00 - 13.09.2017 - 15:00
Webové stránky akce: 

Kapitoly ze současné matematiky: Muzeum matematiky a extravagance, L. Dvořák

V cyklu Kapitoly ze současné matematiky se koná v pondělí 15. května 2017 přednáška:

Mgr. Ladislav Dvořák: MUZEUM MATEMATIKY A EXTRAVAGANCE

Místo konání: 
Modrá posluchárna, zadní budova Matematického ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1.
Datum konání: 
15.05.2017 - 17:00
Webové stránky akce: 

Physics Pizza Party: Nanotechnologie ve službách lidstva v boji se světem (zlobivých) biomolekul!

Přednášku přednese Jirka Slabý z ŪFE AV ČR a KFE FJFI ČVUT.
Pražská sekce EPS Young Minds Tě zve na událost v rámci "Physics Pizza Party", již čtvrtá série neformálních prezentací od studentů pro studenty, která bude v atriu (studovni) na FJFI ČVUT.
Setkáme se v atriu, na FJFI, Břehová 7, Praha ;).

Místo konání: 
Atrium, FJFI, Břehová 7, Praha
Datum konání: 
29.03.2017 - 17:30

SEDMA - Miroslava Otavová: VZTAHY JOS. LAD. JANDERY A BERN. BOLZANA

V úterý 10. ledna 2017 v 17 hodin se budeme v semináři SEDMA věnovat
vývoji matematiky a jejího vzdělávání v Praze od Fr. Jos. Gerstnera, prof. vyšší matematiky, a Stanislava Vydry prof. elementární matematiky, do poloviny 19. století.
Téma uvede a přednáší:

Miroslava Otavová, VŠE Praha

Vztahy Josefa Ladislava Jandery a Bernarda Bolzana
Matematika v Praze v první polovině 19. století.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Místo konání: 
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.
Datum konání: 
10.01.2017 - 17:00
Webové stránky akce: 

Průmyslové aplikace matematiky, přednáška Mgr. Ivana Straškraby, CSc. z Matematického ústavu AV ČR

S prouděním kapalin, plynů a směsí se moderní technické praxi setkáváme čím dále tím častěji. Zatímco dříve ke zhotovení vodního díla, např. mlýnu, stačila erudice řemeslníků získaná praxí přenášenou z generace na generaci, dnešní, často unikátní rozsáhlá a nákladná díla, nemohou být konstruována jen na základě zkušeností odborníků s ohledem na bezpečnost a ekonomiku takových zařízení. Do tohoto procesu je nutné zavést rigorózní postupy, které jsou obvyklé v exaktních vědách. O rigorózní popis pohybu tekutin se fyzikové, matematici a inženýři snaží již několik století.

Místo konání: 
Fakulta strojní ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, posluchárna KN:A-108
Datum konání: 
13.04.2016 - 16:45

Potěšení z logiky

Doporučujeme!
Promítání vítězného filmu AFO Olomouc 2015 - Potěšení z logiky. Kino Světozor, Praha 1, Vodičkova 41, 9. 11., 10:00
V rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR,
NUTNÁ REGISTRACE na http://www.tydenvedy.cz/sd/udalosti/kalendar/filmy/1109-praha-svetozor-p...

Místo konání: 
kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
Datum konání: 
09.11.2015 - 10:00
Webové stránky akce: 

Matematická soutěž - Náboj - 2016

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.

Registrace: 14. března - 8. dubna

Místo konání: 
Praha, Opava, Bratislava, Košice, Pasov, Linec, Krakov, Budapešť
Datum konání: 
15.04.2016 - 09:00 - 14:00
Webové stránky akce: 

Nerovnosti a diferenciální rovnice, přednáška prof. RNDr. Aloise Kufnera, DrSc.

Anotace: Každá diferenciální rovnice má svou nerovnost a naopak. Nerovnosti jako odhady funkcí pomocí derivací a naopak. Hardyho nerovnost jako exemplární případ.

Místo konání: 
Velká posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
22.04.2015 - 17:00
Webové stránky akce: 

Kapitoly ze současné matematiky - pokračování

Přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost, zejména pro studenty a zaměstnance vysokých škol a AV ČR. Témata přednášek: Dynamické systémy a deterministický chaos, Experimentální a teoretické studium nelineárního mechanického systému - pružné kyvadlo (RNDr. Pavel Pokorný, Ph:D., VŠCHT v Praze), Nerovnosti a diferenciální rovnice (Prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc., MÚ AV ČR).

Místo konání: 
Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1, Velká posluchárna zadní budovy
Datum konání: 
01.04.2015 - 17:00
Webové stránky akce: 

Kapitoly ze současné matematiky - 4

Přednáší RNDr. Pavel Krejčí, DrSc. na téma
Variační nerovnice. Kurzweilův integrál a finanční trhy.

Místo konání: 
Modrá posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
25.03.2015 - 17:00

Kapitoly ze současné matematiky - 3

Přednáší prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. na téma
Variační principy ve fyzice.

Místo konání: 
Modrá posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
18.03.2015 - 17:00
Webové stránky akce: 

Kapitoly ze současné matematiky - 2

Přednáší prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc. na téma
Rovnice a nerovnice 2

Místo konání: 
Modrá posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
11.03.2015 - 17:00

Kapitoly ze současné matematiky - 1

Přednáší prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc. na téma
Rovnice a nerovnice 1

Místo konání: 
Modrá posluchárna Matematický ústav, Žítná 25, Praha 1
Datum konání: 
04.03.2015 - 17:00

Kapitoly ze současné matematiky

Cyklus přednášek na odborná témata pro širokou veřejnost, účast doktorandů je vítaná. Prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc. (MÚ AV ČR): Rovnice a nerovnice (4. a 11. března 2015), Prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (FJFI ČVUT): Variační principy ve fyzice (18. března), RNDr. Pavel Krejčí, CSc. (MÚ AV ČR): Variační nerovnice, Kurzweilův integrál a finanční trhy (25. března). Cyklus pokračuje dalšími přednáškami v dubnu (např. Od determinismu k chaosu, upřesnění bude později).

Místo konání: 
Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1, Velká posluchárna
Datum konání: 
04.03.2015 - 17:00
Webové stránky akce: 

Matematická soutěž Náboj

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.

Registrace: 10. března - 4. dubna

Místo konání: 
Praha, Opava, Bratislava, Košice, Pasov, Oulu
Datum konání: 
11.04.2014 - 09:00 - 14:00
Webové stránky akce: 

SEDMA - Seminář pro historii matematiky, informatiky a astronomie

PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D. Egyptologický ústav FF UK Praha

Matematika staroegyptských písařů
O výuce matematiky ve starověkém Egyptě

Místo konání: 
Zasedací místnost Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6.
Datum konání: 
14. 1.

SEDMA-Seminář pro dějiny matematiky a fyziky

Úterý 18. června 2013 od 15 hod.

PhDr. ALENA HADRAVOVÁ, CSc., ÚSD AV ČR, Praha
Doc. RNDr. PETR HADRAVA, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha
přednášejí na téma
STŘEDOVĚKÝ PTOLEMAIOVSKÝ GLOBUS

Plakát najdete zde: globe_Kues

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6

Místo konání: 
FIT ČVUT, Thákurova 9, Praha 6
Datum konání: 
18. 6.
Webové stránky akce: 

alenasolcova.cz

Seminář SEDMA

Mgr. MARIE VĚTROVCOVÁ, FF ZČU Plzeň
NIELS H. ABEL: ALGEBRAICKÉ ROVNICE 5. STUPNĚ
Závěrečná kapitola klasické algebry

Místo konání: 
Zasedací místnost Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6
Datum konání: 
14. 5.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Matematické oddělení pražské pobočky
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz