Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK
Ubytovanie účastníkov bude zabezpečené v jedno a dvojposteľových izbách (s kompletným sociálnym vybavením) v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR v Častej - Papierničke v dňoch 23. mája 2006 - 25.mája 2006.

Predbežný rozpis ubytovania účastníkov nájdete tu.