Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK
Stravovanie

Stravovanie účastníkov je na náklady organizátorov zabezpečené v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke a vo fakultnej jedálni FMFI UK.

Začína večerou dňa 23.5.2006 a končí obedom 25.5.2006.

Doteraz predložené požiadavky na diétnu stravu sú akceptované.