Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK

Sekcie 7. ročníka ŠVOČ 2006
Sútaž prebieha v 7 sekciách:
  • (S1) + (S2) Matematická analýza
  • (S3) + (S4) Teória pravdepodobnosti, matematická štatistika, ekonometria a finančná matematika
  • (S5) Matematické štruktúry – Algebra, topológia a geometria
  • (S6) Matematické štruktúry – Teória grafov a kombinatorika
  • (S7) Teoretická informatika
  • (S8) Aplikovaná informatika
  • (S9)+ (S10) Aplikovaná matematika