Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK
Sponzori

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ministerstvo školstva

Slovenské elektrárne, a.s.
Ministerstvo školstva

Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Ministerstvo školstva