Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK

Zoznam porotcov 7. ročníka ŠVOČ 2006
 1. (S1)+(S2) Matematická analýza
 2. Prof. RNDr. Igor Bock, CSc. (STU Bratislava)
 3. Doc.RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc. (FMFI UK Bratislava)
 4. RNDr. Ivan Straškraba, DrSc. (MU AV ČR Praha)

 5. (S3)+(S4) Teória pravdepodobnosti, matematická štatistika, ekonometria a finančná matematika
 6. Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (MFF UK Praha)
 7. Doc. RNDr. Viktor Witkovský, PhD. (UMER SAV Bratislava)
 8. RNDr. Igor Melicherčík, PhD. (FMFI UK Bratislava)
 9. RNDr. Stanislav Katina, PhD. (FMFI UK Bratislava)

 10. (S5) Matematické štruktúry – Algebra, topológia a geometria
 11. Doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. (UMB Banská Bystrica)
 12. RNDr. Jaroslav Guryčan, CSc. (FMFI UK Bratislava)
 13. RNDr. Kamil John, CSc. (MU AV ČR Praha)

 14. (S6) Matematické štruktúry – Teória grafov a kombinatorika
 15. Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF UK Praha)
 16. Prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc. (FMFI UK Bratislava)
 17. Doc. RNDr. Roman Nedela, CSc. (UMB Banská Bystrica)
 18. RNDr. Martin Mačaj, PhD. (FMFI UK Bratislava)

 19. (S7) Teoretická informatika
 20. RNDr. Imrich Vrťo, DrSc. (MU SAV Bratislava)
 21. Doc. RNDr. Petr Hlinený, PhD. (FI MU Brno)
 22. Doc. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD. (FMFI UK Bratislava)
 23. RNDr. Martin Staněk, PhD. (FMFI UK Bratislava)

 24. (S8) Aplikovaná informatika
 25. Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (STU Bratislava)
 26. Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (FMFI UK Bratislava)
 27. Doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. (FMFI UK Bratislava)
 28. Doc. PaeDr. Dalibor Martišek (UM FSI VUT Brno)

 29. (S9)+(S10) Aplikovaná matematika – Numerická analýza
 30. Doc. RNDr. Angela Handlovičová, CSc. (STU Bratislava)
 31. Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc. (FMFI UK Bratislava)
 32. Doc. RNDr. Zdenek Pospíšil, CSc. (KAM PrF MU Brno)
 33. RNDr. Peter Guba, PhD. (FMFI UK Bratislava)