Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK
Pri prezentácii prác na ŠVOČ 2006 bude k dispozícii spätný projektor (meotar), notebook a dataprojektor, tabula a krieda.

Dĺžka prezentácie práce by nemala prekročiť 20 minút, počíta sa s cca 5 minútami na prípadnú diskusiu.