Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK

Program súťaže ŠVOČ 2006Utorok 23. mája 2006
14:00 - 18:00príchod účastníkov do Bratislavy, odvoz autobusmi do Častej-Papierničky
19:00večera, voľný program


Streda 24. mája 2006
7:00 - 8:00raňajky v Častej-Papierničke, odvoz autobusmi do Bratislavy
9:00 - 9:30slávnostné otvorenie súťaže, zasadanie porôt
9:30 - 16:30jednanie v sekciách
(S1) + (S2) Matematická analýza F1/326
(S3) + (S4) Teória pravdepodobnosti, matematická štatistika, ekonometria a finančná matematika F108
(S5) Matematické štruktúry - Algebra, topológia a geometria M126
(S6) Matematické štruktúry - Teória grafov a kombinatorika F109
(S7) Teoretická informatika M213
(S8) Aplikovaná informatika I9
(S9)+ (S10) Aplikovaná matematika posl. C
v čase 13:00 - 14:30 - obed
po súťaži zasadanie porôt
16:45odvoz autobusmi do centrály Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) v Rusovciach
17:00 - 19:00slávnostná recepcia
19:00 - 21:00Galaprogram SĽUK-u v Rusovciach, odvoz autobusmi do Častej-Papierničky


Štvrtok 25. mája 2006
8:00 - 9:00raňajky v Častej-Papierničke, odvoz autobusmi do Bratislavy
10:00 - 11:30slávnostné vyhlásenie výsledkov, záver
12:00 - 13:30obed, odchod účastníkov