Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK
Doprava

Doprava účastníkov bude organizovaná centrálne zmluvnými autobusmi. V utorok 23. mája 2006 pôjdu dva autobusy z Bratislavy do Častej-Papierničky s odchodom z hlavnej železničnej stanice o 17:15 hod a 18:00 hod.

Pre účastníkov, ktorí využijú vlastnú dopravu, pripájame mapku, ktorá im umožní dostať sa z Bratislavy do Častej-Papierničky.

Autobusové spojenie možno vyhľadať tu.


Ilustrovaný plán cesty je k dispozícii tu.