You are here

Sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků 2014

Ve dnech 2. - 4. července 2014 se v Brně konal sjezd JČMF. Na sjezdu byla hodnocena činnost JČMF v období 2010 - 2014, zvolen výbor JČMF a vyhlášen program činnosti JČMF pro období 2014 - 2018.

Sjezd pořádala JČMF a zejména její brněnská pobočka, spolupořadateli byli Univerzita Obrany a Masarykova Univerzita. Sjezd finančně či materiálně podpořili ČEZ, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a statutární město Brno.

Záštitu nad sjezdem převzali hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek a brněnský primátor Roman Onderka.

Místem konání sjezdu byl klub Univerzity obrany, Brno, Šumavská 4.

Na webové stránce brněnské pobočky jsou uvedeny detailní informace o programu, dopravě, a ubytování, včetně elektronické přihlášky.

Fotografie ze sjezdu © Jan Franců

Program sjezdu

Středa 2. 7. 2014

(od 10.00) Příjezd účastníků, registrace

(13.00 – 14.30)
1. Zahájení sjezdu, vystoupení hostů
2. Schválení jednacího řádu a programu jednání, volba předsednictva a komisí sjezdu
3. Zpráva o činnosti JČMF za období 2010-2014
4. Zpráva o hospodaření JČMF
5. Zpráva kontrolní komise
6. Diskuse k předneseným zprávám
7. Zpráva mandátové komise
8. Rozhodnutí o udělení absolutoria

(15.00 – 16.30) Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. "Kosmické záření ještě po 100 letech" (odkazy vedou na prezentace k přednáškám)

(17.00 – 19.00) Akademické fórum, moderuje prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., prezentace prof. RNDr. Jany Musilové, CSc.

Čtvrtek 3. 7. 2014

(9.00 – 12.00)
1. Zpráva volební komise, schválení volebního řádu
2. Návrhy komise pro sjezdová vyznamenání
3. Diskuse
4. Volby předsedy JČMF, výboru JČMF a kontrolní komise JČMF
5. Zpráva o výsledcích voleb
6. Zasedání nového výboru

(13.45 – 14.45) Přednáška prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc. "Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé?"

(15.15 – 16.45) Kulatý stůl "Výuka matematiky v současném vzdělávacím systému, nová maturita, plošné testování žáků ZŠ", moderuje RNDr. Jiří Herman, Ph.D., ředitel Gymnázia Brno, tř. kpt. Jaroše

(od 17.00) Exkurze, společenský večer.

Pátek 4. 7. 2014

(9.00 – 12.00)
1. Návrh programu činnosti JČMF pro období 2010-2014
2. Diskuse
3. Schválení programu činnosti JČMF
4. Schválení usnesení sjezdu
5. Udělení sjezdových vyznamenání
6. Projev předsedy JČMF
7. Zakončení sjezdu

Sjezd JČMF připravili

  • Místní organizační komise: Jaroslav Beránek – předseda, Jaromír Baštinec, Jan Chvalina, Josef Kubát, Karel Lepka, Jiří Vítovec
  • Programová komise: Dag Hrubý - předseda, Jiří Bouchala, Dušan Čermák, Karel Lepka, Lukáš Richterek, Petr Řepa, Alena Šolcová, Eva Zelendová.
  • Komise pro přípravu voleb: Bohdan Maslowski - předseda, Pavel Calábek, Jiří Duda, Jaroslav Zhouf.
  • Komise pro vyznamenání: Jiří Fiala - předseda, Jarmila Doležalová, Renata Holubová, Milan Klouček, Jitka Laitochová, Hana Lišková, Jan Novotný.
  • Návrhová komise: Jaroslav Dittrich - předseda, Jaroslav Bielčik, Josef Molnár.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz