Jste zde

Oslavy 150. výročí založení JČMF

logo oslav
Na březen příštího roku připadá 150. výročí založení JČMF – 28. března 1862 se konala ustavující schůze Spolku pro volné přednášky z mathematiky a fysiky, z něhož se postupem času vyvinula dnešní Jednota českých matematiků a fyziků. JČMF tak patří mezi nejstarší profesní organizace sdružující matematiky a fyziky na světě.

K oslavě tohoto kulatého výročí je chystána řada akcí pro členy JČMF i širší veřejnost. Hlavní události oslav zde nyní stručně představíme.

Dopoledne 28. března 2012, právě v den 150. výročí, se v aule Karolina uskuteční slavnostní shromáždění JČMF za účasti významných hostů. Odpoledne bude v nedaleké Modré posluchárně následovat panelová diskuse na téma postavení matematiky a fyziky v současném vzdělávání a ve vědě. Program slavnostního dne pak uzavře koncert v Betlémské kapli.

Ke 150. výročí bude vydán pamětní almanach, který připomene světlá i temná období v dějinách JČMF, přiblíží její současnou činnost a přestaví strukturu této odborné společnosti. Též první číslo 57. ročníku časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, které vyjde zkraje roku 2012, bude celé věnováno historii i současnosti JČMF.

V průběhu roku 2012 se v souvislosti s výročím uskuteční mnoho dalších akcí. Pobočky a sekce JČMF chystají svá slavnostní shromáždění, přednášky o význačných osobnostech, které v JČMF působily, a o zajímavých momentech v historii JČMF. Ve spolupráci s dalšími institucemi JČMF chystá výstavy a přednášky popularizující matematiku, fyziku. Založení JČMF připomene také Česká pošta vydáním známky k tomuto výročí.

Záštitu nad oslavami převzaly čelní osobnosti veřejných i akademických institucí v našem státě: prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas, primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Českého vysokého učení technického prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., a ministr školství ČR Mgr. Josef Dobeš.

S programem oslav, seznamem doprovodných akcí a podrobnostmi o jejich konání se můžete seznámit na webových stránkách JČMF na adrese http://jcmf.cz. Tuto stránky budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Uvítáme další návrhy na uspořádání akcí, které by veřejnosti připomněly roli matematiky a fyziky v dnešním světě a případně i úlohy odborných společností jako je JČMF v jejich rozvoji. Návrhy prosím posílejte na adresu JČMF, Žitná 25, 117 10, Praha 1 nebo na e-mail predseda@jcmf.cz.

RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF

(Příspěvek byl původně napsán pro Československý časopis pro fyziku 5/2011, vystaven je se svolením redakce.)

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz