Jste zde

Výroční zpráva o činnosti JČMF v roce 2022

Zpráva o činnosti JČMF – 2022

• Setkání předsednictva (po sjezdu 1. zasedání předsednictva
se konalo 20. září, 2. zasedání 22. listopadu,
v minulém období jsme se sešli 23x.)
• Oslava 450. výročí narození Johanna Keplera 10. ledna 2022
• Reliéf od Zdeňka Kolářského, který podporoval JČMF mnoho let, věnován Gymnáziu Jana Keplera
• Účast v porotě SOČ
• Cena Albertus (Letos bylo ocenění již předáno – konala se na hvězdárně a planetáriu Mikoláše Kopernika v Brně), předseda poroty: doc. Dolejší.
• Cena Martina Černohorského (Příspěvek MČ – 1 milión Kč) – nominace do konce roku
• Babuškova cena (ocenění bylo předáno 14. prosince 2022), ve spolupráci se Společností pro mechaniku – prof. Náprstek
• Cena Milana Odehnala, Cena ČMS
• Otázka zřízení Ceny za podněcující vzdělávání v matematice?
• Soutěže MO, FO, Klokan, Pangea, Turnaj mladých fyziků … poděkování všem organizátorům
• Otázky vzdělávání – spolupráce s Kompasem.
• Příprava voleb v pobočkách. Téměř ve všech pobočkách úspěšné, pokračovat je potřeba v Jihlavě.
• Ukončení činnosti paní Veroniky Holické, nástupce Kryštof Termer obětavě plní svoji roli.
• Příprava sjezdu 23. -25. června 2022 v Plzni poděkování všem, kteří se na tom podíleli.
• Sjezd - otázka vydání sborníku tiskem -
• Nová tajemnice JČMF – Pavla Hofmanová z pobočky Ústí nad Labem.
• Podpořili jsme návrh organizovat v roce 2028 International Congress of Mathematics Education (ICME) v Praze. Předsedou organizačního výboru bude kolegyně Vondrová.
• Setkání učitelů všech typů škol užitečné pro další spolupráci mezi pobočkami (pořadatel Plzeň a SUMA a ČMS)
• Časopisy – PMFA, RMF (hledáme vedoucího redaktora), MFI, Učitel matematiky.
• Péče o památníky a minulost JČMF – Brno, Praha Dr. Jiří Kaván – pokračujeme v adopci památníku na Malvazinkách, navazujeme spolupráci se St. Slovenskou hvězdárnou v Hurbanově, prof. Vaňaus – jeden ze zakladatelů JČMF. Valouch … Logaritmické tabulky.
• Pořádáme pro odborné konference, příp. pro studenty, procházky v ulicích Prahy po stopách matematiků, fyziků, informatiků. Skupina pro Pražský orloj stále pracuje (Milan Patka objevil znehodnocení Mánesova díla na kopii kalendária) -
• Inspirace a rezervy: webpage, natáčení akcí, propagace nejen JČMF jako celek, ale i poboček, spolupráce mezi pobočkami a spolupráce se zahraničními společnostmi.
___________________________
• Adventní setkání Pražské pobočky v Domě U Kamenného zvonu (GHMP), Středočeská pobočka organizuje též setkání.
• Valná hromada nakladatelství Prometheus – 12. prosince (8, 9 mil. Kč k rozdělení podle podílů)

• Rozloučení s významnými kolegy a členy JČMF: Jan Nekovář, Miroslav Bartošek.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz