You are here

19. sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků

Výbor JČMF vyhlásil dne 9. 12. svolání řádného 19. sjezdu JČMF na 4. - 6. června 2018 do Ostravy. Na sjezdu byla hodnocena činnost JČMF v období 2014 - 2018, zvolen výbor JČMF a vyhlášen program činnosti JČMF pro období 2018 - 2022.

Zápis z 19. sjezdu Jednoty českých matematiků a fyziků
Useseni 19. sjezdu Jednoty českých matematiků a fyziků
Program činnosti Jednoty českých matematiků a fyziků na roky 2018-2022
Nově schálené stanovy Jednoty českých matematiků a fyziků

Sjezd pořádala JČMF a zejména její ostravská pobočka, spolupořadateli byly Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Záštitu nad sjezdem převzali hejtman moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA.

Program sjezdu

Pondělí 4. 6. 2018

(10.00 - 11.30) Příjezd účastníků, registrace

(13.00 – 15.00)
1. Zahájení sjezdu, vystoupení hostů
2. Schválení jednacího řádu a programu, volba předsednictva a komisí sjezdu
3. Zpráva o činnosti JČMF za období 2014 - 2018
4. Zpráva o hospodaření JČMF
5. Zpráva kontrolní komise
6. Diskuze k předneseným zprávám
7. Zpráva mandátové komise
8. Rozhodnutí o udělení absolutoria

(15.30 – 19.00)
1. Zpráva volební komise, schválení volebního řádu
2. Návrhy komise na sjezdové vyznamenání
3. Diskuze
4. Volba předsedy, výboru a kontrolní komise JČMF
5. Zpráva o výsledku voleb

(19:00 – 00:00) Večeře + společenský večer

Úterý 5. 6. 2018

(9.00 – 10.00) Přednáška doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc.: Částicová fyzika - skvělé působiště pro experty a skvělé téma pro
veřejnost

(10.30 – 11.00) Přednáška prof. RNDr. Jaroslava Nešetřila, Dr.Sc.: Poznámky k moderní matematice

(14.30 – 21.00) Exkurze a koncert ve Vítkovicích

Středa 6. 6. 2018

(9.00 – 12.00)
1. Návrh programu činnosti JČMF pro období 2018-2022
2. Úprava stanov
3. Diskuse
4. Schválení programu činnosti JČMF
5. Schválení usnesení sjezdu
6. Udělení sjezdových vyznamenání
7. Projev předsedy JČMF
8. Zakončení sjezdu

Sjezd JČMF připravili

  • Místní organizační komise: Jiří Bouchala, – předseda, Petra Vondráková, Zdeněk Boháč, Jarmila Doležalová, Petra Frélichová, Eva Schafferová, Petr Otipka
  • Programová komise: Jiří Dolejší - předseda, Karel Lepka, Jan Mlynář, Lukáš Richterek, Alena Šolcová,
  • Komise pro přípravu voleb: Dag Hrubý - předseda, Jaromír Baštinec, Pavel Calábek, Jiří Duda, Filip Křížek, Antonín Wižďálek.
  • Komise pro vyznamenání: Eduard Fuchs - předseda, Josef Benda, Milan Klouček, Josef Kubát, Jiří Kubín, Jitka Laitochová.
  • Návrhová komise: Bohdan Maslowski - předseda, Jaroslav Beránek, Jaroslav Bielčik, Jiří Fiala, Josef Molnár, Eva Zelendová.

Sponzoři Sjezdu JČMF

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz