Jste zde

Pro odbornou i laickou veřejnost.

Veřejné přednášky o energetice I. (Prof. Georg Erdmann, Prof. Martin Greiner)

Odborná skupina energetika České fyzikální společnosti oznamuje, že se v rámci výroční
porady EWG EPS (Energy Working Group, European Physical Society) v Praze budou konat
následující veřejně přístupné přednášky:

Místo konání: 
refektář Profesního domu MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1
Datum konání: 
7. 3.

Features of future electricity supply, prof. Dr. Friedrich Wagner (MPI for Plasmaphysics, Greifswald)

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Česká fyzikální společnost
vas pozyvaju na tuto prednasku o problematike zdrojov elektrickej energie a o termojadrovej fuzii.
Prednaska sa kona v suvislosti so zasadanim Energetickej skupiny Europskej fyzikalnej spolocnosti v Prahe.
Pri prilezitosti tejto prednasky bude prof. Wagnerovi predana pamatna medaila CFS.

Místo konání: 
Místnost 103, FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1
Datum konání: 
6. 3.

Přednáška Jana Obdržálka "Přežijí základní fyzikální jednotky rok 2015?"

Fyzikální jednotky a politika v historii. Dosavadní definice některých fyzikálních jednotek, zejména kilogramu, nevyhovují z metrologických hledisek. Perspektiva: definice přes základní fyzikální konstanty. Výkonové váhy versus Avogadro. Nové kilogramové závaží s nanometrovou přesností. Název "kilogram" (základní jednotka s násobnou předponou) není vhodný, ale co s tím jménem? Tomuto a příbuzným problémům bude věnována další přednáška doc. Obdržálka na Univerzitě Pardubice.

Místo konání: 
Posluchárna A2 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách)
Datum konání: 
28. 2.

Opavské setkání s matematikou a fyzikou VIII

Další ze série přednášek pořádaných opavskou pobočkou JČMF pro středoškolské studenty a širokou veřejnost bude věnována objevu zrychlujícího se rozpínání vesmíru, za který byla udělena v roce 2011 Nobelova cena za fyziku.

Přednášející: RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Téma: Astronomické pozadí Nobelovy ceny za fyziku 2011

Místo konání: 
Slezská univerzita v Opavě, učebna H3 (kampus univerzity na ulici Hradecká, č.17)
Datum konání: 
28. 2.

Přednáška Libora Koudely "Fraktální křivky"

Místo konání: 
Katedra matematiky, Pedagogcká fakulta UK Praha 1, M.D. Rettigové 4
Datum konání: 
13. 3.

MATEMATICKÉ ZÁKLADY KOPERNÍKOVY ASTRONOMIE k 640. výročí Koperníkova narození

Přednáši doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. v semináři SEDMA

Plakát s pozvánkou k oslavě Koperníkova výročí (autor Roman Pipek)
najdete na stránce http://alenasolcova.cz/sedma .

Program semináře na letni semestr i plakát najdete rovněž na této stránce.

Další seminář se bude konat 19. března:

Prof. RNDr. JIŘÍ WIEDERMANN, DrSc., ÚI AV ČR, Praha
VÝPOČET JAKO GENEROVÁNÍ ZNALOSTÍ

Místo konání: 
Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 (Nová budova ČVUT za Národni technickou knihovnou, 3. podlaží)
Datum konání: 
19. 2.
Webové stránky akce: 

Vynikající úspěch prof. Eduarda Feireisla – první ERC Advanced Grant pro matematiku v ČR

Prof. Eduard Feireisl z Matematického ústavu AV ČR v Praze získal jako první český matematik a jako celkově čtvrtý vědec v ČR vysoce prestižní grant pro pokročilé vědce udělovaný každoročně Evropskou výzkumnou radou (ERC). Pětiletý grant nazvaný MATHEF – Mathematical Thermodynamics of Fluids podpořený částkou 726 320 € začne 1. května 2013 a bude věnován matematické teorii tekutin. Grant mj. zahrnuje i zaměstnání pro dva doktorandy a jednoho postdoktoranda. Konkurs na první místo doktoranda s uzávěrkou 31. března 2013 bylo vyhlášeno – viz odkaz níže.

Konference ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra

Katedra filosofie Univerzity Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas pořádá dne 24. 9. 2013 konferenci ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra – Přírodovědné, historické a filosofické kontexty Bohrova raného díla. Interdisciplinární konference je zaměřena na Bohrovo dílo do roku 1917.

Program a abstrakty příspěvků jsou dostupné na webové stránce konference.

Místo konání: 
Divadlo 29 (ul. Sv. Anežky České), Pardubice
Datum konání: 
24. 9.

Akademické fórum XXXVII: Právní stav RVVI – Aspekty hodnocení vědy

Místo konání: 
Velká posluchárna v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Datum konání: 
24. 1.
Webové stránky akce: 

Přednáška Zuzany Chládové "Oblaka a oblačné systémy"

Oblaka můžeme na obloze vidět téměř každodenně. Přinášejí nám životodárné a někdy i ničivé srážky. Dokážeme ale klasifikovat jejich tvary, určit jejich výšku, složení či způsob vzniku a předpovědět, ze kterých bude pršet? Oblaka často tvoří rozsáhlejší oblačné systémy, které můžeme v současné době pozorovat pomocí meteorologických družic. Mezi nejrozsáhlejší z nich patří například atmosférické fronty, které známe z našeho každodenního počasí, ale i tropické cyklóny, pojmenované v různých částech světa názvy jako například hurikán, tajfun apod.

Místo konání: 
posluchárna B2 Univerzity Pardubice (budova Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95)
Datum konání: 
24. 1.

Jeden den s fyzikou na MFF UK

Specializovaný Den plný přednášek, exkurzí, experimentů prostě neobvyklé setkání s fyzikou v historických budovách MFF UK na Karlově a v areálu MFF UK v Troji. Tradiční akce, kterou pořádáme pro středoškoláky a jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti, doplňuje svým zaměřením Den otevřených dveří. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty MFF.

Program akce

Místo konání: 
Budovy MFF UK: Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2; V Holešovičkách 2, Praha 8
Datum konání: 
7. 2.
Webové stránky akce: 

Seminář SEDMA (Seminář pro historii matematiky, informatiky a astronomie)

PhDr. DANIEL ŠPELDA, Ph.D., FF ZČU Plzeň
HLEDÁNÍ PŘEDPOTOPNÍ ASTRONOMIE:
Představy renesančních a raně novověkých astronomů o původu a dějinách astronomie

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6

Datum konání: 
8. 1.

Předvánoční výroční setkání členů pražské pobočky

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na předvánoční výroční setkání členů pražské pobočky JČMF organizované ve spolupráci s DIMATIA Centre a Informatickým ústavem University Karlovy v rámci semináře SEDMA.
Na tomto setkání bude hostem

Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
z Ústavu informatiky AV ČR v Praze

a bude přednášet na téma

O síle matematického objevu:
Hold Alanu M. Turingovi – ke 100. výročí jeho narození

Srdečně zveme všechny členy pobočky i ostatní zájemce včetně studentů a přátel.

Místo konání: 
Refektář jezuitského Profesního domu na Malostranském náměstí v 1. patře budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Datum konání: 
11. 12.
Webové stránky akce: 

Akademické fórum XXXVI: Novela zákona o vysokých školách

Místo konání: 
Velká posluchárna v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Datum konání: 
11. 12.
Webové stránky akce: 

SEDMA - Seminář pro dějiny matematiky, informatiky a astronomie

Přednáška: RNDr. PETER ZAMAROVSKÝ, CSc., FEL ČVUT Praha
NEKONEČNO PŘED CANTOREM
Nejstarší představy o nekonečnu

Místo konání: 
Zasedací místnost Fakulty informačních technologií, ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6
Datum konání: 
4. 12.

Přednáška Jana Obdržálka "Hudba ušima fyzika"

Ukázky a výklad různých typu evropských ladění.
Vhodné pro všechny - od laiků ve fyzice i v hudbě až po odborníky v obojím.
Laik např. pochopí, proč "rovnoměrně laděný klavír" nemá černé klávesy mezi bílými rovnoměrně, ale ve skupinách 2+3, odborník mj. uslyší i uvidí rozdíl mezi velkým (CD) a malým (DE) celým tónem od téhož tónu a potěší se rozdílem týchž klasických skladeb v různých laděních (Aristoxenes, temperované).

Místo konání: 
Posluchárna B1 Univerzity Pardubice (budova Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95)
Datum konání: 
13. 12.

Přednáška Jiřího Kottase: Matematika a podvodníci

Další přednáška v cyklu "Matematika a ..." se koná ve středu 28.11. v 16:30 v Refektáři budovy MFF UK, Malostranské nám. 25, 1. patro.

Anotace přednášky: Historky z kreditního podsvětí aneb jak lze s trochou matematiky bojovat s bankovními podvodníky. Aplikace dataminingových a scoringových metod v automatické detekci úvěrových podvodů.

Přednáška se koná za podpory MFF UK.

Místo konání: 
Refektář budovy MFF UK, Malostranské nám. 25, 1. patro.
Datum konání: 
28. 11.

Fakta a mýty o Higgsově bosonu; prof. Jiří Chýla, CSc. (FzÚ AV ČR, Praha )

Fyzikální oddělení pražské pobočky JČMF vás srdečně zve na tuto přednášku.

Místo konání: 
Posluchárna Václava Dolejška Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 5, 1. patro (F2).
Datum konání: 
28. 11.
Webové stránky akce: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pro odbornou i laickou veřejnost.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz