You are here

Učitel matematiky

Časopis pro učitele základních a středních škol. Uveřejňuje články o matematice, o jejím vyučování a vazbách na umění, historii atd., zajímavé úlohy, informace o vzdělávacích akcích pro učitele a soutěžích pro žáky.

Vychází čtyřikrát ročně v rozsahu 64 stran, vydává JČMF, do roku 2017 ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, ISSN 1210-9037, registrován MK ČR dne 17. 6. 1994, č. E 6912.
V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
V roce 2020 započala digitalizace všech čísel časopisu v Digital Mathematical Library (https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/148568).

Předplatné pro rok 2021 číní 180 Kč pro členy JČMF.
V knihovně Matematického ústavu AV ČR (Žitná 25, Praha 1) a v nakladatelství Matfyzpress (Sokolovská 83, Praha 3) lze zakoupit aktuální čísla za cenu 60 Kč.

Vedoucí redaktorka: doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.

Na stránkách časopisu https://ojs.cuni.cz/ucitel/ je možné nalézt obsah vybraných čísel a další doprovodné informace.

obalka UM

Adresa redakce:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 1, 460 01 Liberec, Česká republika
e-mail: jana.prihonska@tul.cz

Předplatné pro členy JČMF vyřizuje sekretariát JČMF,
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 609/25, 110 00 Praha 1
tel.: + 420 222 211 100
e-mail: jcmf@jcmf.cz

Objednávky předplatného pro NEčleny JČMF vyřizuje MediaCall, s.r.o., Vídeňská 546/55,
639 63 Brno, tel: +420 532 165 165, e-mail: export@mediacall.cz.
Objednávky lze realizovat i přes web www.zahranicnitisk.com

AttachmentSize
Image icon UM.png62.66 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz