Jste zde

XVII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Obsahem semináře budou nejen filosofická témata související s našimi obory, ale obecně populární přednášky s matematickou a fyzikální tematikou a zamyšlení nad výukou nejen matematiky a fyziky. Z tradičních přednášejících můžeme uvést např. tyto kolegy: J. Podolského, J. Langera, J. Šimšu, D. Hrubého, E. Fuchse. Na semináři bude také představen nový český překlad oblíbené učebnice: HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika.

Seminář se bude konat v aule Gymnázia Velké Meziříčí. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí. Předběžné finanční náklady: vložné 400 Kč, ubytování 200 Kč za noc.

Pro účastníky bude vydána předseminární brožura (v elektronické i v papírové formě) s podrobným programem. Přihlášku a aktuální informace je možno získat na seminární adrese:
RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
Gymnázium Velké Meziříčí
Sokolovská 27/235
594 01 Velké Meziříčí
trojanek@gvm.cz
www.gvm.cz/cs/seminare

Místo konání: 
Gymnázium Velké Meziříčí
Datum konání: 
18. Srpen 2014 - 0:00 - 21. Srpen 2014 - 0:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz