Jste zde

Matematické oddělení pražské pobočky

Matematická soutěž - Náboj - 2016

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.

Registrace: 14. března - 8. dubna

Místo konání: 
Praha, Opava, Bratislava, Košice, Pasov, Linec, Krakov, Budapešť
Datum konání: 
15.04.2016 - 09:00 - 14:00
Webové stránky akce: 

Nerovnosti a diferenciální rovnice, přednáška prof. RNDr. Aloise Kufnera, DrSc.

Anotace: Každá diferenciální rovnice má svou nerovnost a naopak. Nerovnosti jako odhady funkcí pomocí derivací a naopak. Hardyho nerovnost jako exemplární případ.

Místo konání: 
Velká posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
22.04.2015 - 17:00
Webové stránky akce: 

Kapitoly ze současné matematiky - pokračování

Přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost, zejména pro studenty a zaměstnance vysokých škol a AV ČR. Témata přednášek: Dynamické systémy a deterministický chaos, Experimentální a teoretické studium nelineárního mechanického systému - pružné kyvadlo (RNDr. Pavel Pokorný, Ph:D., VŠCHT v Praze), Nerovnosti a diferenciální rovnice (Prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc., MÚ AV ČR).

Místo konání: 
Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1, Velká posluchárna zadní budovy
Datum konání: 
01.04.2015 - 17:00
Webové stránky akce: 

Kapitoly ze současné matematiky - 4

Přednáší RNDr. Pavel Krejčí, DrSc. na téma
Variační nerovnice. Kurzweilův integrál a finanční trhy.

Místo konání: 
Modrá posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
25.03.2015 - 17:00

Kapitoly ze současné matematiky - 3

Přednáší prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. na téma
Variační principy ve fyzice.

Místo konání: 
Modrá posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
18.03.2015 - 17:00
Webové stránky akce: 

Kapitoly ze současné matematiky - 2

Přednáší prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc. na téma
Rovnice a nerovnice 2

Místo konání: 
Modrá posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
11.03.2015 - 17:00

Kapitoly ze současné matematiky - 1

Přednáší prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc. na téma
Rovnice a nerovnice 1

Místo konání: 
Modrá posluchárna Matematický ústav, Žítná 25, Praha 1
Datum konání: 
04.03.2015 - 17:00

Kapitoly ze současné matematiky

Cyklus přednášek na odborná témata pro širokou veřejnost, účast doktorandů je vítaná. Prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc. (MÚ AV ČR): Rovnice a nerovnice (4. a 11. března 2015), Prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (FJFI ČVUT): Variační principy ve fyzice (18. března), RNDr. Pavel Krejčí, CSc. (MÚ AV ČR): Variační nerovnice, Kurzweilův integrál a finanční trhy (25. března). Cyklus pokračuje dalšími přednáškami v dubnu (např. Od determinismu k chaosu, upřesnění bude později).

Místo konání: 
Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1, Velká posluchárna
Datum konání: 
04.03.2015 - 17:00
Webové stránky akce: 

Matematická soutěž Náboj

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.

Registrace: 10. března - 4. dubna

Místo konání: 
Praha, Opava, Bratislava, Košice, Pasov, Oulu
Datum konání: 
11.04.2014 - 09:00 - 14:00
Webové stránky akce: 

SEDMA - Seminář pro historii matematiky, informatiky a astronomie

PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D. Egyptologický ústav FF UK Praha

Matematika staroegyptských písařů
O výuce matematiky ve starověkém Egyptě

Místo konání: 
Zasedací místnost Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6.
Datum konání: 
14. 1.

SEDMA-Seminář pro dějiny matematiky a fyziky

Úterý 18. června 2013 od 15 hod.

PhDr. ALENA HADRAVOVÁ, CSc., ÚSD AV ČR, Praha
Doc. RNDr. PETR HADRAVA, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha
přednášejí na téma
STŘEDOVĚKÝ PTOLEMAIOVSKÝ GLOBUS

Plakát najdete zde: globe_Kues

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6

Místo konání: 
FIT ČVUT, Thákurova 9, Praha 6
Datum konání: 
18. 6.
Webové stránky akce: 

alenasolcova.cz

Seminář SEDMA

Mgr. MARIE VĚTROVCOVÁ, FF ZČU Plzeň
NIELS H. ABEL: ALGEBRAICKÉ ROVNICE 5. STUPNĚ
Závěrečná kapitola klasické algebry

Místo konání: 
Zasedací místnost Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6
Datum konání: 
14. 5.

MATEMATICKÉ ZÁKLADY KOPERNÍKOVY ASTRONOMIE k 640. výročí Koperníkova narození

Přednáši doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. v semináři SEDMA

Plakát s pozvánkou k oslavě Koperníkova výročí (autor Roman Pipek)
najdete na stránce http://alenasolcova.cz/sedma .

Program semináře na letni semestr i plakát najdete rovněž na této stránce.

Další seminář se bude konat 19. března:

Prof. RNDr. JIŘÍ WIEDERMANN, DrSc., ÚI AV ČR, Praha
VÝPOČET JAKO GENEROVÁNÍ ZNALOSTÍ

Místo konání: 
Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 (Nová budova ČVUT za Národni technickou knihovnou, 3. podlaží)
Datum konání: 
19. 2.
Webové stránky akce: 

10. seminář Matematika na vysokých školách - O diferenciálních rovnicích a prostorech funkcí

Vyslechnout cyklus přednášek prof. RNDr. Aloise Kufnera, DrSc. O diferenciálních rovnicích a prostorech funkcí, prof. Ing. Jiřího Tolara, DrSc. Variační principy ve fyzice a doc. RNDr. Jiřího Langera, CSc. Struktura fyzikálních zákonů. Umožnit diskusi o vyučování matematice, přednést a popř. publikovat ve sborníku výsledky vlastní vědecké práce.

Místo konání: 
Školící středisko Fakulty strojní ČVUT Horní Mlýn v Herbertově u Vyššího Brodu
Datum konání: 
9. 9. - 11. 9.

Druhé pokračování semináře věnovaného 100. výročí příchodu Alberta Einsteina do Prahy

Program

14:00 – 14:30 Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.: Relativistické efekty těsných dvojhvězd
14:30 – 15:15 Mgr. David Heyrovský, Ph.D.: Gravitační čočky
15:45 – 16:30 Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.: Černé díry
16:30 – 17:15 Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.: Numerická relativita

Místo konání: 
Modré posluchárna Matematického ústavu AV ČR v Žitné 25, Praha 1
Datum konání: 
14. 10.

SEDMA: Paul Erdos - muž, který miloval čísla

29. března 2011 v 15 hod.

přednáší Ing. Lubomira Balková, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze
v rámci semináře pro historii matematiky, informatiky a astronomie SEDMA

na téma

PAUL ERDOS - MUŽ, KTERÝ MILOVAL ČÍSLA

Místo konání: 
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (4. patro), Kolejní 2, 160 00 Praha 6.
Datum konání: 
29. 3.

9. seminář Matematika na vysokých školách

Cíl: umožnit
1) prezentaci výsledků vědecké práce účastníků (i doktorandů) - hlavní odborné téma Semigrupy a diferenciální rovnice. Doc. RNDr. Jaroslav Milota, CSc. bude mít přednášku (6 hod.) Semigrupy a diferenciální rovnice;
2) diskusi o problematice vyučování matematice na vysokých školách.

Místo konání: 
školící středisko FS ČVUT Horní Mlýn v Herbertově u Vyššího Brodu.
Datum konání: 
12. 9. - 14. 9.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Matematické oddělení pražské pobočky
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz