Jste zde

Matematické oddělení pražské pobočky

MATEMATICKÉ ZÁKLADY KOPERNÍKOVY ASTRONOMIE k 640. výročí Koperníkova narození

Přednáši doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. v semináři SEDMA

Plakát s pozvánkou k oslavě Koperníkova výročí (autor Roman Pipek)
najdete na stránce http://alenasolcova.cz/sedma .

Program semináře na letni semestr i plakát najdete rovněž na této stránce.

Další seminář se bude konat 19. března:

Prof. RNDr. JIŘÍ WIEDERMANN, DrSc., ÚI AV ČR, Praha
VÝPOČET JAKO GENEROVÁNÍ ZNALOSTÍ

Místo konání: 
Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 (Nová budova ČVUT za Národni technickou knihovnou, 3. podlaží)
Datum konání: 
19. 2.
Webové stránky akce: 

10. seminář Matematika na vysokých školách - O diferenciálních rovnicích a prostorech funkcí

Vyslechnout cyklus přednášek prof. RNDr. Aloise Kufnera, DrSc. O diferenciálních rovnicích a prostorech funkcí, prof. Ing. Jiřího Tolara, DrSc. Variační principy ve fyzice a doc. RNDr. Jiřího Langera, CSc. Struktura fyzikálních zákonů. Umožnit diskusi o vyučování matematice, přednést a popř. publikovat ve sborníku výsledky vlastní vědecké práce.

Místo konání: 
Školící středisko Fakulty strojní ČVUT Horní Mlýn v Herbertově u Vyššího Brodu
Datum konání: 
9. 9. - 11. 9.

Druhé pokračování semináře věnovaného 100. výročí příchodu Alberta Einsteina do Prahy

Program

14:00 – 14:30 Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.: Relativistické efekty těsných dvojhvězd
14:30 – 15:15 Mgr. David Heyrovský, Ph.D.: Gravitační čočky
15:45 – 16:30 Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.: Černé díry
16:30 – 17:15 Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.: Numerická relativita

Místo konání: 
Modré posluchárna Matematického ústavu AV ČR v Žitné 25, Praha 1
Datum konání: 
14. 10.

SEDMA: Paul Erdos - muž, který miloval čísla

29. března 2011 v 15 hod.

přednáší Ing. Lubomira Balková, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze
v rámci semináře pro historii matematiky, informatiky a astronomie SEDMA

na téma

PAUL ERDOS - MUŽ, KTERÝ MILOVAL ČÍSLA

Místo konání: 
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (4. patro), Kolejní 2, 160 00 Praha 6.
Datum konání: 
29. 3.

9. seminář Matematika na vysokých školách

Cíl: umožnit
1) prezentaci výsledků vědecké práce účastníků (i doktorandů) - hlavní odborné téma Semigrupy a diferenciální rovnice. Doc. RNDr. Jaroslav Milota, CSc. bude mít přednášku (6 hod.) Semigrupy a diferenciální rovnice;
2) diskusi o problematice vyučování matematice na vysokých školách.

Místo konání: 
školící středisko FS ČVUT Horní Mlýn v Herbertově u Vyššího Brodu.
Datum konání: 
12. 9. - 14. 9.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Matematické oddělení pražské pobočky
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz