Jste zde

Přednáška Karla Katovského "Jaderná energetika v 21. století"

Na prahu 21. století se čím dál častěji skloňuje termín jaderná renesance. Jaké jaderné reaktory jsou v současnosti ve výstavbě, jaké jaderné reaktory jsou ve stadiu vývoje, které země se hlásí k rozvoji nebo zahájení využívání
jaderné energie? Bude dostatek paliva pro rozvinutou světovou jadernou energetiku, bude dostatek personálu pro výstavbu a provoz nových elektráren, bude vyřešena otázka vyhořelého jaderného paliva? Bude zajištěn bezpečný provoz jaderných elektráren u nás i ve světě? Přednášející zpracoval přehled současné jaderné energetiky, diskutuje problémy jejího rozvoje a pokusí se polemizovat nad možnostmi jejich řešení.

Místo konání: 
Univerzita Pardubice, posluchárna A3 ((budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách)
Datum konání: 
13. Leden 2011 - 17:00 - 19:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz