Jste zde

Nová maturitní zkouška - veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR

Dne 11. června 2013 se z podnětu Jednoty českých matematiků a fyziků konalo veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR nazvané "Nová maturitní zkouška".

Program, přepis celého jednání a některá vystoupení naleznete mezi přílohami níže.

Slyšení se zúčastnilo velké množství představitelů asociací i jednotlivých středoškolských zařízení všech typů. S vystoupeními dr. J. Kubáta a prof. P. Piťhy zaměřenými na současné problémy českého školství a vzdělávaní a jejich souvislosti s maturitní zkouškou kontrastovala vystoupení nám. ministra školství dr. J. Fryče a ředitele Cermatu Ing. J. Zíky, kteří hovořili především o technologii státní maturity aniž se přiblížili k odpovědi po jejím smyslu a cíli. V řadě dalších vystoupení zaznívaly často velmi rozdílné názory, ve dvou věcech se však převážně shodovaly: 1. koncept jednotné maturity pro všechny typy škol je chybný, rozumné se zdá zavést rozdílné maturity přinejmenším pro všeobecně vzdělávací školy a pro odborné školy a v učilištích maturitu nahradit mistrovskými zkouškami; 2. je třeba přestat s neustálými změnami a dát učitelům možnost, aby se soustředili na práci se studenty. Několik diskutujících také upozornilo na problém příliš vysokého podílu populace, který dospívá k maturitní zkoušce.

Předseda dr. J. Kubát využil této možnosti ke kritice přístupu MŠMT k podpoře akcí pro talentované studenty a zdůraznil, že při pokračující nedostatečné finanční a organizačně-právní podpoře ze strany MŠMT nebude Jednota nadále moci zajišťovat reprezentaci České republiky na mezinárodních studentských soutěžích.

Z pohledu Jednoty veřejné slyšení splnilo účel a určitě bylo užitečné z hlediska problematiky státní maturity. Cesta k rozumnému řešení však zřejmě bude ještě dlouhá. Je zřejmé, že by bylo třeba uspořádat více takových otevřených jednání za účasti odborné veřejnosti.

Předseda dr. J. Kubát děkuje všem členům Jednoty, kteří se veřejného slyšení zúčastnili a přispěli k úspěšné prezentaci naší společnosti a její významé vzdělávací činnosti se zájemci o matematiku a fyziku.

Senator Chladek zahajuje jednani.

Pohled do jednaciho salu.

Foto J. Dolejší

Místo konání: 
Senát Parlamentu ČR, jednací sál Valdštejnského paláce „A“
Datum konání: 
11. Červen 2013 - 10:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz