Jste zde

XVI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Seminář má své pravidelně aktualizované stránky:
http://www.gvm.cz/cs/seminare.html
http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/Otazky/index.html

Programový a organizační výbor: Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, Eduard Fuchs, Dag Hrubý, Magdalena Hykšová, Jiří Podolský, Aleš Trojánek.

Obsahem semináře budou nejen filosofická témata související s našimi obory, ale obecně populární přednášky s matematickou a fyzikální tematikou a zamyšlení nad výukou nejen matematiky a fyziky. Z tradičních přednášejících můžeme uvést např. tyto kolegy: J. Podolského, J. Langera, J. Šimši, D. Hrubého. Objeví se však i nová jména (např. J. Chýla, I. Jex, S. Štech, S. Průša).

Seminář se bude konat v aule Gymnázia Velké Meziříčí. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí. Předběžné finanční náklady: vložné 400 Kč, ubytování 200 Kč za noc.

Pro účastníky bude vydána předseminární brožura (v elektronické i v papírové formě) s podrobným programem. Přihlášku a aktuální informace je možno získat na seminární adrese:
A. Trojánek (Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 27/235, Velké Meziříčí, 594 01, e-mail: trojanek@gvm.cz).

Poznámka: Seminář se koná jednou za dva roky.

Místo konání: 
Gymnázium Velké Meziříčí
Datum konání: 
20. Srpen 2012 - 0:00 - 23. Srpen 2012 - 0:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz