Jste zde

VYDRA – Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Pro SŠ studenty připravujeme již osmý ročník kurzů VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice), jejichž smyslem je podpořit zájem mladých lidí o vědu. Konkrétním cílem projektu je seznámit studenty se základními principy reálné vědecké práce se zaměřením na to, aby si studenti sami mohli prakticky vyzkoušet řešit drobnou badatelskou úlohu v celém rozsahu činností, tj. od přípravy experimentu, přes samotné měření, následné zpracování dat, diskusi a interpretaci výsledků, až po finální prezentaci výsledků. Kurzy již tradičně budou zahrnovat také exkurze v laboratořích předních pracovišť AV ČR, přednášky rozšiřující matematický a fyzikální aparát.

Zaměříme se na obecné přístupy používané k řešení badatelských úloh, resp. úloh s otevřeným řešením. Jako příklady využijeme úlohy letošního ročníku Turnaje mladých fyziků (5 – Pingpongová raketa, 6 – Nekontaktní odpor, 14 – Trik s pravítkem, zadání naleznete na adrese https://tmf.fzu.cz/tasks.php?y=37). Úlohy jsou voleny tak, aby bylo možné experimentovat v domácích podmínkách (účastníkům by měly postačovat běžné nástroje jako pravítko, stopky, případně běžné přístrojové vybavení). V kurzech společně prodiskutujeme, jaké jevy se mohou v těchto úlohách uplatňovat, a rozebereme, co stojí za bližší zkoumání. Souběžně se budeme seznamovat s tím, jak (obecně) data analyzovat, zpracovávat, zobrazovat a jak prezentovat výsledky. Je čím dál tím důležitější umět výsledky vhodně prezentovat – významná část kurzů proto bude věnována komunikaci výsledků. Nabyté zkušenosti mohou účastníci zužitkovat nejen při řešení úloh Turnaje mladých fyziků, ale i při jakýchkoliv dalších badatelských aktivitách jako je SOČ nebo studentské stáže na akademických pracovištích.

Kurzy budou probíhat prezenčně, 2. – 4. října a 19. – 20. října. Obě setkání se uskuteční v budově Fyzikálního ústavu AV ČR, v areálu Na Slovance, Praha 8 (pozor: vchod do budovy je z ulice Pod Vodárenskou věží 1). Ubytování a stravování bude zajištěno a hrazeno pořadatelem; na ubytování v Hostelu Dakura se přepravíme společně. Doprava bude účastníkům proplacena – uchovávejte veškeré jízdní doklady! Mezi setkáními je potřeba počítat s vlastní činností – provedením experimentů, a základní analýzou a přípravou kratičké prezentace (k jedné z vybraných úloh).

Termín pro zaslání přihlášek studentů spolu s motivačním dopisem a doporučením učitele na adresu vydra@fzu.cz je 21. září 2023. O výsledku výběru budou studenti informováni e-mailem do 24. září 2023.

Kontakt:
Mgr. Hynek Němec, Ph.D. (tel. 266 052 953) | Ing. Dalibor Repček (tel. 266 052 948)
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8
e-mail: vydra@fzu.cz
Další lektoři: RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská), Mgr. Martin Kempa, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR), doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D. (Fakulta aplikovaných věd ZČU), Mgr. Kateřina Remišová (Talnet, ...).

Místo konání: 
Fyzikální ústav AV ČR, v areálu Na Slovance, Praha 8
Datum konání: 
2. Říjen 2023 - 10:45 - 4. Říjen 2023 - 15:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz