Jste zde

Sympozium VYDRy (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice)

Milí studenti SŠ,
věnujete se nebo věnovali jste se vlastní badatelské činnosti (ať už v rámci Turnaje mladých fyziků, Středoškolské odborné činnosti, vědecké stáže jako např. Otevřená věda, ...), máte zajímavé výsledky, a chcete se o své práci neformálně pobavit?
Pak právě pro vás připravujeme v Jáchymově na jižním svahu Krušných hor komorní 4-denní soustředění. Na našem soustředění se setkáte jak s podobně zaměřenými vrstevníky, tak s pracovníky českých výzkumných institucí z celé republiky. Budete tak mít příležitost v přátelské atmosféře navázat nové kontakty, a seznámit se s vybranými partiemi aktuálního fyzikálního výzkumu.
Od zkušenějších účastníků očekáváme 10-minutovou prezentaci výsledků své badatelské práce, následovanou 20-minutovou všeobecnou diskusí. S mladšími účastníky, kteří svoji práci teprve začínají, se dohodneme na kratším příspěvku. Noví vážní zájemci o badatelskou činnost ve fyzice příspěvek prezentovat nemusí. V případě překročení maximální kapacity vyberou organizátoři ty nejzajímavější příspěvky.
Podrobnosti na stránkách akce, https://tmf.fzu.cz/vydra.php

Místo konání: 
Jáchymov
Datum konání: 
27. Květen 2023 - 15:00 - 30. Květen 2023 - 12:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz