Jste zde

Výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala za rok 2022

Česká fyzikální společnost, vědecká sekce JČMF projednala výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2022. Posoudila návrh poroty a rozhodla takto:

1) Vítězem soutěže se stal Ing. Vojtěch Vaněček z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a z
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze za výzkum a vývoj halogenidových scintilátorů.

2) Na druhém místě skončili: Ing. Dagmar Bendová z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze za práce zabývajícími se saturací hustoty gluonů a Mgr. Tereze Ďurovcové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za práce zabývajícími chováním protonů a helia ve slunečním větru.

3) Třetí cenu získali: Mgr. Jiří Doležal z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za experimentální výzkum optických vlastností molekul, RNDr. Jindřich Pipek z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za studium polovodičových materiálů a Mgr. Petr Steindl z Ústavu fyziky kondenzovaných látek Masarykové univerzity za studium polovodičových kvantových teček.

Soutěže se v roce 2022 zúčastnilo celkem třináct účastníků mladších než třicet let, kteří zaslali převážně tři soutěžní práce. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla výborná a soutěž byla velmi vyrovnaná. Je to skvělá zpráva pro budoucnost českého základního výzkumu ve fyzice. Porota proto rozhodla udělit ještě čtyři čestná uznání.

Tato uznání udělujeme Mgr. Barbore Bezděkové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za zkoumání družicových a pozemních měření vlnových událostí, Ing. Jakubu Cimermanovi z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze za fenomenologii kvark-gluonového plazmatu, Mgr. Radimu Hošákovi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za studium kvantově provázaných stavů světla.a Mgr. Elišce Rezlerové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem za studium vlastností zemního plynu a oxidu uhličitého v břidlici.

Slavnostní předání cen proběhne na Sjezdu JČMF v Plzni ve dnech 23.-25. července 2022. Výbor ČFS děkuje posuzovatelům jednotlivých prací za včasné a podrobné vyhotovení posudků.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz