Jste zde

Kapalné krystaly: historie, současnost a perspektivy dalšího výzkumu (V. Novotná)

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si vás srdečně pozvat na 75. setkání členů Fyzikálního oddělení JČMF pobočného spolku Praha, na kterém vystoupí
RNDr. Vladimíra Novotná, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR s přednáškou na téma

Kapalné krystaly: historie, současnost a perspektivy dalšího výzkumu

Přednáška se uskuteční 18. května od 17:30 v posluchárně Václava Dolejška na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 5, 1. patro (F2).

Abstrakt:
Objev kapalných krystalů se váže k Praze. V roce 1888 si profesor na německé technické univerzitě v Praze Friedrich Rienitzer všiml zvláštního chování u derivátů cholesterolu. Fyzik Otta Lehmann poté dochází k závěru, že tento jev souvisí s unikátním uspořádáním molekul. Kapalné krystaly jako organické molekuly silně anizotropního tvaru se mohou za určitých podmínek (teplota nebo koncentrace rozpouštědla) směrově uspořádat. V závislosti na tvaru a chemickém složení molekul vzniká mnoho typů fází a díky tečení molekuly mohou rychle reagovat na vnější podmínky a přiložená pole, což se projeví ve změně optických vlastnosti. Právě elektro-optické vlastnosti se staly základem většiny aplikací. V poslední době objev feroelektrického nematika odstartoval novou etapu výzkumu, který může přispět k dalšímu rozvoji moderních nanotechnologií.

Místo konání: 
Posluchárna Václava Dolejška na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 5, 1. patro (F2).
Datum konání: 
18. Květen 2022 - 17:30
Složka JČMF: 
PřílohaVelikost
PDF icon Pozvanka75.pdf48.34 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz