Jste zde

Ceny Albertus pro podporu vynikajících učitelů fyziky a informatiky

JČMF společně s Českou fyzikální společností, Fyzikální pedagogickou společností patří mezi iniciátory a organizátory
Ceny Albertus pro podporu vynikajících učitelů fyziky a informatiky, viz https://www.albertus.cz/.
Za vítěze v kategorii fyzika pro rok 2020 vybrala porota Mgr. Zdeňka Poláka a RNDr. Vladimíra Víchu.
Porota se rozhodla neudělit letos Cenu Albertus v kategorii informatika, zvláštní cenu poroty získala Mgr. Petra Boháčková.

Zvláštní cena byl udělena za bohaté aktivity při rozvoji aplikací IT ve škole.
K ocenění bylo navrženo celkem 41 kandidátů.
Odborná porota vybrala z 16 kandidátů, kteří dodali podklady, 6 finalistů.

Na stránce https://www.albertus.cz/cs/2020/finaliste najdete jejich
jména, stručná představení a odkazy na medailonky.

Ceny byly uděleny 27. 10. 2020 v Brně během natáčení pořadu České hlavičky,
viz článek https://www.albertus.cz/cs/2020/vysledky.
Pořad bude vysílán Českou televizí na programu ČT2 v sobotu 7. 11. 2020 ve 14.35.

Všem oceněným kolegům blahopřejeme.

Jiří Dolejší, Alena Šolcová

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz