Jste zde

MODAM

Zveme vás na další ročník akreditovaného semináře MODAM, tentokrát s podtitulem Jak učit a naučit – od Švýcarska po českou kotlinu.

Letošní MODAM se koná v pátek 26. dubna od 8:45 h. Pozvánku naleznete na http://modam.vsb.cz/2019/files/MODAM_2019_plakat.png.

Koncept MODAMu se tentokrát od minulých ročníků trošku liší. V úvodu vás Petra Vondráková seznámí s projektem Math4U, který (doufáme) přináší výstupy, které pomohou s výukou matematiky vám i vašim studentům. V závěru loňského roku jsme se na konferenci k 50. výročí JSMF (Jednoty slovenských matematiků a fyziků) setkali s prof. Jurajem Hromkovičem, který v současné době působí na ETH Zurich. Jeho názory na přístup k výuce nás natolik oslovily, že je nám velkým potěšením oznámit, že si ve svém nabitém programu našel čas a přislíbil, že své úvahy přednese i v rámci našeho semináře. Možná s ním budete souhlasit, možná nesouhlasit, ale určitě stojí za to si jeho názory vyslechnout. V rámci následného workshopu bude prof. Hromkovič ukazovat, jak jím prezentovaný přístup aplikovat při výuce kombinatoriky a pravděpodobnosti.

Podrobné informace o náplni semináře, včetně možnosti registrace najdete na webových stránkách http://modam.vsb.cz.

Seminář bude akreditován MŠMT v systému DVPP a po jeho absolvování získáte certifikát. Účast na semináři je bezplatná a nevyžaduje zvláštní pomůcky.

Místo konání: 
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Datum konání: 
26. Duben 2019 - 8:45
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz