Jste zde

BABUŠKOVA CENA 2018

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků organizuje již od roku 1994 soutěž o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd, tj. v oboru počítačová mechanika, počítačová analýza a numerická matematika.
Cena byla zřízena z podnětu vynikajícího matematika a inženýra českého původu Prof. Ing. Dr. Ivo Babušky, DrSc., jehož současným působištěm je University of Texas, Austin, USA.
Letošní ocenění bylo předáno vítězům 18. prosince 2018.
Cena se uděluje ve dvou kategoriích:

V kategorii A (doktorandská a doktorská)
byli oceněni tito kolegové:
1. Ján Kopačka, FS ČVUT v Praze
Efficient and Robust Numerical Solution of Contact Problems by the Finite Element Method
2. Martin Řehoř, MFF UK, Praha
Diffuse Interface Models in Theory of Interacting Continua
3. Václav Rek, Fakulta stavební, VUT v Brně
The Exploitation of Parallelizations to Numerical Solutions Regarding Problems in Nonlinear Dynamics

Kategorie S (studentská a absolventská)
byli oceněni tito kolegové
1. Jan Pokorný, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
Computational Modelling of Radial Hydrodynamic Bearings for Water Machine
2. Jakub Kružík, National Supercomputing Center, VSB -TU Ostrava, Ústav geoniky AV ČR
Implementation of the Deflated Variants of the Conjugate Gradient method
3. Ondřej Lisický, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
Effect of Spine on Stresses in Abdominal Aortic Aneurysm

Všem gratulujeme!

Do soutěže o cenu prof. Babušky se může přihlásit každý vysokoškolský student, diplomant, doktorand nebo mladý vědecký pracovník do 36 let, jestliže téma jeho práce spadá do oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu a numerickou
Jedním z hlavních cílů soutěže je podpora tvůrčích typů studentů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníků jenž mají předpoklady pro vědeckou a vývojovou činnost a motivovat je k dalšímu působení v této oblasti.
Soutěž je určena pro podporu vědního oboru počítačových věd a jejím cílem je podnítit zájem studentů a mladých vědeckých pracovníků o uvedené obory.

Přihlášku do soutěže najdete na stránce České společnosti pro mechaniku:
https://www.csm.cz/soutez-o-cenu-prof-babusky/.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz