Jste zde

SEDMA - Cesta matematika a astronoma o tisíc let zpět a zase zpátky - SRIPATI

SEDMA (Seminář pro historii matematiky, informatiky a astronomie) -
má v úterý 22. ledna v 17 hod. na programu
téma

"CESTA MATEMATIKA A ASTRONOMA O TISÍC LET ZPĚT A ZASE ZPÁTKY
SRIPATI (1019 - 1066), indický matematik a astronom 11. století"

Uvede Alena Šolcová

Sripati [Šrípati] byl vynikající matematik a astronom 11. století.
Věnoval se výpočtům a pozorování zatmění Slunce a Měsíce, pohybu planet,
přechodům planet přes sluneční disk. Hledal vhodná pravidla pro aritmetické
operace, dokonce i druhou a třetí odmocninu záporných veličin.
Řešil kvadratické rovnice a neurčité rovnice a jejich soustavy.
Porozumět kořenům indické matematiky je užitečné k tomu, abychom
lépe rozuměli vývoji matematických metod v evropském prostředí.

Místo konání: 
Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7,
Datum konání: 
22. Leden 2019 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz