Jste zde

Trojkráľová konferencia (3KK2019), stretnutie mladých českých a slovenských fyzikov

Dňa 7. januára 2019 poriadame v Prahe opäť Trojkráľovú konferenciu (3KK2019). Zámerom konferencie je neformálne stretnutie mladých českých, slovenských a spriatelených fyzikov, ktorí pôsobia na inštitúciách doma a vo svete.

Tí, ktorí by radi prezentovali svoje výsledky, nech sa prihlásia do 15. decembra majlom na jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz. Ostatní sú tiež vítaní a môžu prísť aj bez prihlásenia.

Konferencia je organizovaná s podporou Jednoty českých matematikov a fyzikov, Českej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti.

Od 17.00 sa bude konat panelová diskusia na tému: Má zmysel písať o vede česky a slovensky?

Místo konání: 
Posluchárna B115, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze 1, Břehová 7.
Datum konání: 
7. Leden 2019 - 9:00 - 17:00
Webové stránky akce: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz