Jste zde

ABELOVA CENA - NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ ZA MATEMATIKU

1. srpna 2018 vyjde v nakladatelství Academia delší dobu chystané dílo:

M. Křížek, L. Somer, M. Markl, O. Kowalski, P. Pudlák, I. Vrkoč:
ABELOVA CENA - NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ ZA MATEMATIKU,
Academia, Praha, 2018, 219 stran, ISBN 978-80-200-2842-6.

V letních dnech (a nejen v nich) můžete na stránkách díla najít zprávy
o pozoruhodných výsledcích řady současných matematiků.

Matematika bývá nazývána královnou věd, prakticky žádná moderní věda se v současnosti bez ní neobjede. Přesto si musela matematika po více než sto let počkat na ocenění srovnatelné s Nobelovou cenou co do významu, prestiže, výše finanční odměny i způsobu předávání.

Od roku 2003 se každoročně předním světovým matematikům uděluje cena pojmenovaná po geniálním norském matematikovi Nielsovi Henriku Abelovi (1802 - 1829).

Kniha představuje výjimečné osobnosti patnácti dosavadních laureátů Abelovy ceny, seznamuje čtenáře s jejich vědeckými zájmy, s vynikajícími výsledky, za které byli oceněni, i s možnostmi jejich uplatnění v praxi.
Nelehkého úkolu představit široké veřejnosti hluboké myšlenky z širokého spektra hraničních oblastí současného poznání v matematice se ujalo šest předních odborníků z Matematického ústavu AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty UK.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz