Jste zde

ČEŠTINA A VYUČOVÁNÍ MATEMATICE A FYZICE, doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Diskuse o jazyce a terminologii ve vyučováni matematice a fyzice:
Nedostatečná znalost jazyka překážkou výuce nejen v matematice a fyzice. Jak si s tím poradit?

Místo konání: 
PedF UK, M.D. Rettigové 1, Praha 1
Datum konání: 
21. Březen 2018 - 17:00
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz