Jste zde

Stanovisko Jednoty českých matematiků a fyziků k profilové části maturitní zkoušky Matematika+

Jednota českých matematiků pečlivě sleduje vývoj ohledně skladby maturitní zkoušky v matematice. Nyní je společná část maturitní zkoušky jednotná pro všechny typy středoškolského studia. Tato část plní tzv. certifikační roli, neboť všichni absolventi získávají úspěšnou maturitou stejná práva. Naopak profilová část umožňuje diferenciaci maturantů, a to jak v hloubce a kvalitě vědomostí, tak i v odborném zaměření. Náplň profilové části je v kompetenci příslušné školy.

Dne 12. 12. 2013 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod názvem Matematika+ pokusné ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku v profilové části maturit. Rozsah zkoušky Matematika+ vychází z požadavků kladených na uchazeče o matematické, přírodovědné, technické a ekonomické obory vysokých škol.

Zkouška je realizována formou didaktického testu na 150 minut. Důraz je kladen na produktivní dovednosti žáka ověřované formou otevřených úloh. Zkouška je bezplatná a probíhá ve stejném režimu jako didaktické testy společných částí maturit, tedy je zadávána na středních školách a hodnocena centrálně.

JČMF podporuje snahy bránící setrvalému plošnému snižování požadavků na matematické vědomosti žáků. JČMF považuje Matematiku+ za správný krok ke zvýšení kvality vzdělávání v matematice na středních školách. JČMF vítá postoj těch vysokých škol, které úspěšné zvládnutí zkoušky Matematika+ zohledňují ve svém přijímacím řízení.

V Praze dne 1. března 2016

PřílohaVelikost
PDF icon Text stanoviska32.85 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz