Jste zde

Školská fyzika

Praktický časopis pro výuku fyziky a práci s talentovanými žáky na základních a středních školách.

ISSN: 1211-1511, od března 2012 vychází v elektronické podobě.
Čtyřikrát ročně vychází ucelené číslo, přičemž zhruba jedenkrát týdne vyjde jeden článek.
Vydává jej Oddělení fyziky, KMT FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s dalšími subjekty, pod patronací JČMF.

Vedoucí redaktor: Doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Výkonný redaktor: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Na stránkách časopisu je možné nalézt obsah vyšlých čísel a další doprovodné informace.

Adresa redakce:

Školská fyzika
Klatovská 51
313 00 Plzeň
tel. +420 377 636 303, +420 377 636 441
fax +420 377 636 333
Přihlásit se k odběru je možné na www stránce časopisu.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz