You are here

Středočeská pobočka

Kontakt:

KDM MFF UK
Sokolovská 83
Praha 8

Výbor pobočky (2014-2018)
Předseda: Mgr. Milan Klouček (Gymnázium Ch. Dopplera v Praze)
Tajemník: Doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
Hospodář: Ing. Jana Lysá (Základní škola Jince)
Členové: RNDr. Šárka Gergelitsová (Gymnázium Benešov)
RNDr. Vladimír Kulich (Gymnázium Slaný)
RNDr. Jarmila Mulačová (Gymnázium Mladá Boleslav)

Kontrolní komise
Členové: RNDr. Eva Zelendová (Výzkumný ústav pedagogický v Praze)

Výbor pobočky (2010-2014)
Předseda: RNDr. Jarmila Robová, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
Tajemník: Mgr. Milan Klouček (Gymnázium Ch. Dopplera v Praze)
Hospodář: RNDr. Eva Zelendová (Výzkumný ústav pedagogický v Praze)
Členové: RNDr. Šárka Gergelitsová (Gymnázium Benešov)
RNDr. Jarmila Mulačová (Gymnázium Mladá Boleslav)

Kontrolní komise
Členové: Ing. Jana Lysá (Základní škola Jince)

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz