You are here

Pobočka Hradec Králové

Pobočka sdružuje vědecké pracovníky, učitele, studenty a zájemce o matematiku a fyziku v Královéhradeckém kraji. Členové pobočky se věnují organizaci matematické a fyzikální olympiády a evropské přírodovědné olympiády (EUSO). V Hradci Králové je působiště sekretariátu Ústřední komise fyzikální olympiády, sídlo Českého výboru Turnaje mladých fyziků a konzultační středisko pro středoškolskou odbornou činnost v oboru fyzika v rámci projektu SPONA (Střediska podpory nadání). Při katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové je zřízena Poradna pro fyzikální talenty, navazující na více než padesátiletou tradici péče o žáky základních a středních škol talentovaných na fyziku. Členové pobočky intenzivně podporují mimoškolní činnost významné skupině mladých lidí, včetně přípravy těch nejúspěšnějších, kteří se každoročně účastní mezinárodní fyzikální olympiády.

Kontakt:
JČMF – pobočka Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta, děkanát
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
530 03 Hradec Králové

Výbor pobočky (2022 – 2026)
Předseda: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Místopředseda: doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.
Tajemník: doc. PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Hospodář: Mgr. Iva Vojkůvková
Členové výboru: Mgr. Petr Beneš, doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr., Mgr. JIří Kratochvíl, doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D., Mgr. Jan Veselý

Kontrolní komise: Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D., doc. RNDr. Jan Šlégr, Ph.D.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz