You are here

Usnesení Sjezdu JČMF 1999

1. Sjezd JČMF vzal na vědomí a schválil

  • zprávu o činnosti JČMF za období 1996-1999, přednesenou předsedou JČMF prof. RNDr Jaroslavem Kurzweilem, DrSc.,
  • zprávu o hospodaření JČMF za období 1996-1999 přednesenou místopředsedou JČMF doc. Ing. Štefanem Zajacem, CSc.,
  • zprávu kontrolní a revizní komise JČMF, přednesenou jejím předsedou Ing. Ladislavem Krlínem, DrSc.

Sjezd JČMF uděluje odstupujícímu ÚV JČMF a jeho předsednictvu absolutorium za řízení činnosti JČMF v období 1996-1999 a vyjadřuje poděkování jeho členům za práci vykonanou pro Jednotu.

2. Sjezd schválil

předložené návrhy na udělení sjezdových vyznamenání za práci v JČMF a udělil:

  • 7 vyznamenání "Čestný člen JČMF"
  • 30 vyznamenání "Zasloužilý člen JČMF"
  • 34 "Pedagogických vyznamenání JČMF"
  • 48 "Čestných uznání JČMF"

3. Sjezd zvolil

  • předsedou JČMF prof. RNDr. Jaroslava Kurzweila, DrSc.,
  • ústřední výbor JČMF a
  • kontrolní a revizní komisi JČMF

pro období 1999-2002.

4. Sjezd schválil

"Program činnosti JČMF pro období 1999-2002".

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz