Matematické modelování epidemiologií

Aktualizace 3. 2. 2021

Česká statistická společnost zřídila v reakci na způsob práce s daty týkající se epidemie koronaviru v ČR odbornou skupinu.

Původní text

Pro zájemce o některé aspekty matematických modelů šíření epidemií doporučujeme

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz