Matematické modelování epidemiologií

Aktualizace 1. 3. 2021

Evropská pobočka Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC - Center for Disease Control and Prevention) se chystá sdružovat predikce vývoje epidemie covid-19 různých týmů z celé Evropy a vytvářet z nich jakýsi vážený výstup. Tento proces funguje úspěšně již od loňského jara v USA. Z českých týmů se zúčastní např. ÚMS PřF MU, tým ÚZIS, tým BISOP a Jan Kulveit z Oxfordské univeryity. Kdokoliv další zabývající se predikcemi pandemie je vítán. Prezentace k projektu je k dispozici ZDE. Tým, který by se chtěl zapojit, se může ohlásit Helen Johnsonové z ECDC.

Aktualizace 3. 2. 2021

Česká statistická společnost zřídila v reakci na způsob práce s daty týkající se epidemie koronaviru v ČR odbornou skupinu.

Původní text

Pro zájemce o některé aspekty matematických modelů šíření epidemií doporučujeme

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz