You are here

Přednáška ing. Vladimíra Novotného: Astronomické základy a historie našeho kalendáře

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si vás srdečně pozvat na společné setkání členů Fyzikálního oddělení a Oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice JČMF pobočného spolku Praha, na kterém vystoupí

ing. Vladimír Novotný z České astronomické společnosti a přednese přednášku na téma

Astronomické základy a historie našeho kalendáře

Abstrakt:
V přednášce si uvedeme základní astronomické cykly, na jejichž základě jsou konstruovány základní typy kalendářů - solární, lunární a lunisolární. Zmíníme příklady těchto kalendářů. Dále se seznámíme s původním římským kalendářem a s juliánskou reformou, která zavedla juliánský kalendář. Ten byl posléze doplněn o stanovení data Velikonoční neděle a pro náboženské účely je v některých zemích užívaný dodnes. Hlavním tématem přednášky pak bude zavedení současného, tj. gregoriánského kalendáře, a popis jeho odlišností od kalendáře juliánského.

Místo konání: 
Posluchárna Václava Dolejška na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 5, 1. patro (F2)
Datum konání: 
1. November 2023 - 17:30
AttachmentSize
PDF icon Pozvanka84.pdf55.83 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz