ČMS

Stránka patřící ČMS

Konference českých matematiků, Praha 2018

Konference českých matematiků se uskuteční ve dnech 12. - 13. února 2018 v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze na Malostranském náměstí v místnosti S5.

Zvaní přednášející:

Soutěž o Cenu České matematické společnosti

Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, vyhlašuje

Soutěž o Cenu České matematické společnosti.

Cena ČMS je udělována jednou za čtyři roky, a to nejvýše čtyřem pracím nebo čtyřem souborům prací z teoretické či aplikované matematiky, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v recenzovaných časopisech nebo recenzovaných sbornících v posledních čtyřech letech předcházejících přihlášce prací do soutěže.

Heidelberské fórum laureátů 2017

Pro studenty a mladé vědce po PhD je Heidelberské fórum laureátů skvělá příležitost potkat opravdu špičkové vědce, protože jsou na něj zvaní laureáti Fieldsovy medaile, Abelovy ceny, Ceny Alana Turinga, Nevanlinnovy medaile a v tomto roce poprvé i Ceny ACM za vědecké výpočty. Mladí a talentovaní matematici a informatici mohou získat přednostní místa na tomto fóru, pokud budou nominovaní Českým komitétem pro matematiku.

Cena Neuron za přínos světové vědě pro prof. Pavla Exnera

Nadační fond na podporu vědy uděloval 25. listopadu 2016 již po sedmé prestižní Cenu Neuron za přínos světové vědě 2016 významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a mohou být vzorem a inspirací. Mezi letošními laureáty byl prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, který v současnosti zastává funkci předsedy Evropské matematické společnosti. Gratulujeme!

Tříkrálové setkání mladých českých, slovenských a spřátelených matematiků 2017

Setkání se bude konat souběžně s obdobnou konferencí pro fyzikální veřejnost.

Kromě přednášek na zajímavá témata nabízíme mladým českým a slovenským vědcům a studentům příležitost neformálně pobesedovat s kolegy žijícími v cizině.

Jde o čtvrté tříkrálové matematické setkání. Pro zajímavost přikládáme odkaz na
program setkání z roku 2015, které se také konalo v Praze.

Konference CSASC

Ve dnech 20. až 23. září se v Barceloně konala konference CSASC 2016, neboli společné setkání pěti matematických společností, jmenovitě české, slovinské, rakouské, slovenské a katalánské.

Konferenci hostil Institut katalánských studií ve svém historickém sídle v centru Barcelony, pár kroků od známé třídy La Rambla.

ČMS opět podpoří organizování akcí pro studenty a mladé kolegy

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegyň a kolegů a v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

Pro získání příspěvku zašlete svůj návrh do 31. 5. 2016 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na adresu

predseda.cms@jcmf.cz.

Mimořádné valné shromáždění České matematické společnosti

Výbor ČMS svolává mimořádné valné shromáždění, aby projednalo a schválilo změnu Organizačního a jednacího řádu ČMS podle požadavků nového občanského zákoníku.

Místo konání: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze 8, Sokolovská 83, posluchárna K1 ve 2. patře
Datum konání: 
9. 3.

Soutěž ČMS pro mladé


Vyhlášení soutěže na podporu akcí pro studenty a mladé kolegy pro rok 2017

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegyň a kolegů a v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

Pro získání příspěvku zašlete svůj návrh do 31. 5. 2017 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na adresu

predseda.cms@jcmf.cz.

ČMS podpoří organizování akcí pro studenty a mladé kolegy

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegů v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

Pro získání příspěvku zašlete svůj návrh do 31. 3. 2015 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na predseda.cms@jcmf.cz. Forma návrhu není předepsána, ale měla by obsahovat:

Laureates of the Medal

 • Prof. Dr. Konrad Gröger, Weierstrass-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, Berlin
  for his longlife contribution to cooperation between Czech and German mathematicians
  9. 3. 2016
 • Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., MFF UK v Praze
  for excellent results and representation of the Czech mathematics
  9. 3. 2016
 • RNDr. Emil Vitásek, CSc., Institute of Mathematics CAS in Prague
  for his merits for the development and popularization of our computational mathematics
  18. 11. 2015

Seznam laureátů

 • Dr. Jan Brandts, University of Amsterdam
  for his long-standing collaboration with Czech mathematicians on development of the finite element method
  10. 5. 2017
 • Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc., VŠB - Technická univerzita Ostrava
  za zásluhy o rozvoj české aplikované matematiky
  25. 5. 2016
 • Prof. Dr. Konrad Gröger, Weierstrass-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, Berlin
  za dloholeté zásluhy o spolupráci mezi českými a německými matematiky
  13. 4. 2016
 • Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., MFF UK v Praze

Committee for Mathematics

The adhering organization representing memberschip of the Czech republic in the International Mathematical Union is the Academy of Sciences of the Czech Republic. The Academy of Sciences appoints the Committee for Mathematics upon a proposal composed by the Czech Mathematical Society and submitted by the Union of Czech Mathematicians and Physicists.
The Committee for 2014–2018 consists of:

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (Institute of Geonics ASCR in Ostrava)
Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (Masaryk University in Brno)

Komitét pro matematiku

Komitét pro matematiku

Zastoupení České republiky v Mezinárodní matematické unii IMU reprezentuje Akademie věd ČR. Odborně českou matematickou obec reprezentuje Komitét pro matematiku jmenovaný Akademií věd ČR na návrh Jednoty českých matematiků a fyziků, který připravuje ČMS.
Pro období 2014–2018 má komitét následující složení:

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, Ostrava)

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha a MÚ SU, Opava)

Evropská digitální matematická knihovna

EuDML logo
Evropskou digitální matematickou knihovnu vytvořilo konsorcium 14 partnerů z 9 zemí v rámci projektu částečně financovaného Evropskou komisí v&mbsp;programu EC Competitiveness and Innovation Framework Programme.

Czech Digital Mathematics Library


The Czech Digital Mathematics Library DML-CZ was created on the initiative of members of the CMS in frames of the project supported in 2005–2009 by the Academy of Sciences of the Czech Republic. DML-CZ provides a free access to digitized journals published by Czech institutions, selected conference proceedings and monographs and life work of eminent Czech Mathematicians.

Česká digitální matematická knihovna

logo DML-CZ
Česká digitální matematická knihovna DML-CZ vznikla z iniciativy členů ČMS v rámci projektu podporovaného v letech 2005–2009 Akademií věd ČR. DML-CZ volně zpřístupňuje v digitální podobě časopisy vydávané českými institucemi, vybrané sborníky konferencí a monografie a ve speciální sekci prezentuje díla významných osobností české matematiky.

Specialised groups

eu-maths-in.cz – Czech Network for Mathematics in Industry
Chair: Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc.
Department of Numerical Mathematics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, Czech Republic
strakos@karlin.mff.cuni.cz

Czech Society for Geometry and Graphics
Chair: Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - ČMS
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz