ČMS

Stránka patřící ČMS

PROMYS Europe

PROMYS Europe organizuje každoročně šestitýdenní letní setkání mladých a talentovaných zájemců o matematiku na Oxfordské univerzitě. Setkání je určeno (středoškolským) studentům od 16 let. Program nabízí finanční podporu a ctí zásadu, že nikdo by neměl být neschopen se zúčastnit z finančních důvodů.
Více informací najdete na www.promys-europe.org.

Heidelbergské fórum laureátů 2019

Nadcházející Heidelbergské fórum laureátů se uskuteční 22.-27. září 2019 v Německém Heidelbergu. Více informací najdete v níže uvedeném dopise Prof. Helge Holden.

Pro magisterské a doktorské studenty a pro postdoky je to skvělá příležitost k osobnímu setkání se špičkovými matematiky oceněnými nejprestižnějšími cenami a k navázání kontaktů s celou řadou mladých talentovaných matematiků a informatiků.

Série přednášek „Matematika a ..."

Sérii přednášek „Matematika a ..." o matematice a (převážně) jejích aplikacích v nejrůznějších oborech iniciovala ČMS v roce 2012. Přednášky určené pro širokou veřejnost jsou pořádány ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK nebo s Matematickým ústavem AV ČR.

Seznam přednášek v sérii „Matematika a ..."

Prof. RNDr. Luboš Pick, DSc: Matematika a matematikové
12. února 2018

Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.: Matematika a umění
16. března 2016

Konference českých matematiků, Praha 2018

Konference českých matematiků se uskuteční ve dnech 12. - 13. února 2018 v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze na Malostranském náměstí v místnosti S5.

Zvaní přednášející:

Soutěž o Cenu České matematické společnosti

Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, vyhlašuje

Soutěž o Cenu České matematické společnosti.

Cena ČMS je udělována jednou za čtyři roky, a to nejvýše čtyřem pracím nebo čtyřem souborům prací z teoretické či aplikované matematiky, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v recenzovaných časopisech nebo recenzovaných sbornících v posledních čtyřech letech předcházejících přihlášce prací do soutěže.

Heidelberské fórum laureátů 2017

Pro studenty a mladé vědce po PhD je Heidelberské fórum laureátů skvělá příležitost potkat opravdu špičkové vědce, protože jsou na něj zvaní laureáti Fieldsovy medaile, Abelovy ceny, Ceny Alana Turinga, Nevanlinnovy medaile a v tomto roce poprvé i Ceny ACM za vědecké výpočty. Mladí a talentovaní matematici a informatici mohou získat přednostní místa na tomto fóru, pokud budou nominovaní Českým komitétem pro matematiku.

Cena Neuron za přínos světové vědě pro prof. Pavla Exnera

Nadační fond na podporu vědy uděloval 25. listopadu 2016 již po sedmé prestižní Cenu Neuron za přínos světové vědě 2016 významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a mohou být vzorem a inspirací. Mezi letošními laureáty byl prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, který v současnosti zastává funkci předsedy Evropské matematické společnosti. Gratulujeme!

Tříkrálové setkání mladých českých, slovenských a spřátelených matematiků 2017

Setkání se bude konat souběžně s obdobnou konferencí pro fyzikální veřejnost.

Kromě přednášek na zajímavá témata nabízíme mladým českým a slovenským vědcům a studentům příležitost neformálně pobesedovat s kolegy žijícími v cizině.

Jde o čtvrté tříkrálové matematické setkání. Pro zajímavost přikládáme odkaz na
program setkání z roku 2015, které se také konalo v Praze.

Konference CSASC

Ve dnech 20. až 23. září se v Barceloně konala konference CSASC 2016, neboli společné setkání pěti matematických společností, jmenovitě české, slovinské, rakouské, slovenské a katalánské.

Konferenci hostil Institut katalánských studií ve svém historickém sídle v centru Barcelony, pár kroků od známé třídy La Rambla.

ČMS opět podpoří organizování akcí pro studenty a mladé kolegy

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegyň a kolegů a v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

Pro získání příspěvku zašlete svůj návrh do 31. 5. 2016 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na adresu

predseda.cms@jcmf.cz.

Mimořádné valné shromáždění České matematické společnosti

Výbor ČMS svolává mimořádné valné shromáždění, aby projednalo a schválilo změnu Organizačního a jednacího řádu ČMS podle požadavků nového občanského zákoníku.

Místo konání: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze 8, Sokolovská 83, posluchárna K1 ve 2. patře
Datum konání: 
09.03.2016 - 17:15

Soutěž ČMS pro mladé

Vyhlášení soutěže na podporu akcí pro studenty a mladé kolegy pro rok 2019

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegyň a kolegů v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

Pro zařazení do soutěže zašlete svůj návrh do 31. 5. 2019 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na adresu

ČMS podpoří organizování akcí pro studenty a mladé kolegy

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegů v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

Pro získání příspěvku zašlete svůj návrh do 31. 3. 2015 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na predseda.cms@jcmf.cz. Forma návrhu není předepsána, ale měla by obsahovat:

Laureates of the Medal

 • Dr. Jan Brandts, University of Amsterdam
  for his long-standing collaboration with Czech mathematicians on development of the finite element method
  10. 5. 2017
 • Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc., VŠB - Technická univerzita Ostrava
  for his merits for the development of Czech applied mathematics
  25. 5. 2016
 • Prof. Dr. Konrad Gröger, Weierstrass-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, Berlin
  for his longlife contribution to cooperation between Czech and German mathematicians
  9. 3. 2016

Seznam laureátů

 • prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc., MÚ AV ČR v Praze
  za jeho přínos k rozvoji matematiky, mezinárodní vědecké spolupráci a výchově nastupující generace.
  23. 4. 2019
 • prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., MFF UK v Praze
  za obětavou práci pro českou matematiku a za zásluhy o rozvoj České matematické společnosti.
  6. 2. 2019
 • prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., MFF UK v Praze
  za celoživotní zásluhy o českou matematiku.
  18. 12. 2018
 • Dr. Jan Brandts, University of Amsterdam

Committee for Mathematics

The adhering organization representing memberschip of the Czech republic in the International Mathematical Union is the Academy of Sciences of the Czech Republic. The Academy of Sciences appoints the Committee for Mathematics upon a proposal composed by the Czech Mathematical Society and submitted by the Union of Czech Mathematicians and Physicists.
The Committee for 2014–2018 consists of:

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (Institute of Geonics ASCR in Ostrava)
Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (Masaryk University in Brno)

Komitét pro matematiku

Komitét pro matematiku

Zastoupení České republiky v Mezinárodní matematické unii IMU reprezentuje Akademie věd ČR. Odborně českou matematickou obec reprezentuje Komitét pro matematiku jmenovaný Akademií věd ČR na návrh Jednoty českých matematiků a fyziků, který připravuje ČMS.
Pro období 2014–2018 má komitét následující složení:

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, Ostrava)

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha a MÚ SU, Opava)

Evropská digitální matematická knihovna

EuDML logo
Evropskou digitální matematickou knihovnu vytvořilo konsorcium 14 partnerů z 9 zemí v rámci projektu částečně financovaného Evropskou komisí v&mbsp;programu EC Competitiveness and Innovation Framework Programme.

Czech Digital Mathematics Library


The Czech Digital Mathematics Library DML-CZ was created on the initiative of members of the CMS in frames of the project supported in 2005–2009 by the Academy of Sciences of the Czech Republic. DML-CZ provides a free access to digitized journals published by Czech institutions, selected conference proceedings and monographs and life work of eminent Czech Mathematicians.

Pages

Subscribe to RSS - ČMS
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz