You are here

Sjezdy JČMF

Sjezd JČMF je vrcholným orgánem JČMF. Je svoláván nejméně jednou za čtyři roky. Sjezdu přísluší určovat hlavní zásady činnosti pro období do příštího sjezdu.

Několik posledních sjezdů

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz