You are here

Cena Antonína Svobody 2022 (vyhlašuje ČSKI)

Česká společnost pro Kybernetiku a informatiku (CSKI)
vyhlásila dne 10. ledna 2023

15. ročník soutěže Cena Antonína Svobody, 2022,

která je udělována za nejlepší disertační práci

v oboru kybernetika, informatika, aplikovaná matematika, apod.
obhájenou na některé z českých univerzit v r. 2022.

Předložené práce jsou hodnoceny komisí odborníků jmenovanou předsednictvem ČSKI.
Na konci hodnotícího procesu komise vybere finalisty a vítěze soutěže.

Uzávěrka přihlášek je 5. března 2023.

Další podrobnosti jsou uvedeny na webu ČSKI https://www.cski.cz

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz