You are here

Přednášky (nejen) pro řešitele matematické olympiády

Přednášky (nejen) pro řešitele MO se budou konat v níže uvedených dnech. Přednášejí a témata budou postupně upřesňovány.

ČT 17.3. - Petr Vodstrčil - "Povídání o polynomech"
ST 30.3. - Petr Kovář - "Vybrané hry pohledem teorie grafů"
ÚT 12.4. - David Ulčák - "Prvočísla a WiFi"
ČT 21.4. - Pavel Jahoda - "Dirichletův součin"
ST 27.4. - Lenka Přibylová - "Reciproké rovnice"
ÚT 10.5. - Jiří Bouchala

Přednášky se budou konat vždy od 12:30 v místnosti EA 553.

Místo konání: 
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky (nová budova), učebna EA553.
Datum konání: 
21. April 2022 - 12:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz