You are here

Mezinárodní den matematiky

Dne 14. 3. 2022 se bude opět konat Mezinárodní den matematiky. Letos má heslo Mathematics Unites (Matematika spojuje). Každá škola či jednotlivec se může připojit k oslavám tohoto dne. Více informací lze nalézt na webu https://www.idm314.org/. Kromě akcí přímo ve třídách a na univerzitách je možné se zúčastnit i online přednášek (např. v angličtině či francouzštině), více viz zde https://www.idm314.org/2022-global-event-program.html.
Pokud organizujete své akce, je možné využít i mezinárodní logo. Na stránce https://www.idm314.org/logos.html se brzy objeví i logo v českém jazyce.

Na Pedagogické fakultě UK bude Mezinárodní den matematiky slaven prostřednictvím zajímavých aktivit připravených studenty pod vedením Michaely Kaslové (viz zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-61.html?event=23566&lang=cz).

O Mezinárodním dni matematiky stejně jako o dalších akcích a událostech na mezinárodní scéně se můžete dozvědět i prostřednictvím Newsletteru organizace ICMI (International Commission on Mathematical Instruction): https://www.mathunion.org/icmi/publications/icmi-newsletter/icmi-newslet...

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz