You are here

Historie vzniku l'Hospitalova pravidla (přednáší Jan Makovský, CTS UK Praha)

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno, budova 8: ÚMS PřF MU, posluchárna M2
Datum konání: 
16. April 2020 - 14:15
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz