You are here

100 let prof. Martina Černohorského

Rozloučení s profesorem Martinem Černohorským
se koná ve čtvrtek dne 22. února 2024 od 14:00
v Krematoriu města Brna.

Prof. Martin Černohorský se narodil 31. srpna 1923 v Brně a zemřel v pátek 9. února 2024.
Byl emeritním profesorem fyziky na Masarykově univerzitě v Brně
a prvním rektorem Slezské univerzity v Opavě a jejím zakladatelem.

Během života získal řadu ocenění, např. v roce 1998:
Zlatou medaili Slezské univerzity v Opavě, která byla udělena
„za vynikající vedení Slezské univerzity od jejího samotného počátku,
za úspěšné úsilí o její důstojné začlenění mezi univerzity České republiky
a za vysoce lidský přístup ke všem členům akademické obce“.

Dále ve stejném roce 1998 získal:
čestnou medaili Akademie věd České republiky
„De scientia a humanitate optime meritis“ , atd.

Do posledních chvil se zajímal o akce a novinky JČMF
a o život v naší fyzikální komunitě. Díky jeho pomoci vznikla Cena MČ
a mohou být oceňováni ti, kteří se věnují vzdělávání zejména ve fyzice.
Prof. Martin Černohorský zůstane navždy v naší paměti. Čest jeho památce.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz