You are here

Dva dny s didaktikou matematiky 2024

Dvacátý osmý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se bude konat ve dnech 15. – 16. 2. 2024.

Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa, poster – nástěnku s prezentací např. žákovských prací, pomůcek apod. Pro vystoupení je možné využít počítačovou či notebookovou učebnu, interaktivní tabuli a hlasovací zařízení. Z konference je tradičně připravován elektronický sborník.

Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT- 21691/2021-2-693.

Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 30. 1. 2024. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 14. 2. 2024. Registrační formulář je na adrese konference: https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/

Místo konání: 
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Datum konání: 
15. February 2024 - 8:00 to 16. February 2024 - 17:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz